21 Oktober 2018
Home > Nieuws > Algemeen > KHN stuurt ministerie brandbrief over leges

Beste bezoeker,

Wij zien dat u een adblocker gebruikt waardoor u alleen advertenties ziet die door uw adblocker worden goedgekeurd.

KHN stuurt ministerie brandbrief over leges

WOERDEN - Koninklijke Horeca Nederland heeft opnieuw onderzoek laten doen naar de steeds stijgende kosten van de gemeentelijke leges voor horeca en out of home-locaties. Wat blijkt? Extreme verschillen van €28 tot €2395 komen voor.

De grote verschillen in beprijzing raken niet alleen de traditionele ‘natte horeca’, maar ook out of home-locaties die willen starten, verbouwen, een leidinggevende willen wisselen of een terras willen openen, aldus Koninklijke Horeca Nederland (KHN). De tarieven van horeca-gerelateerde vergunningen tonen aan dat gemeenten de leges nog steeds misbruiken als melkkoe, constateert de horecakoepel. KHN heeft daarom aan de minister van Economische Zaken een brandbrief gestuurd om deze wildgroei aan kosten voor horecaondernemers te beteugelen. "De overheid wil de lastendruk voor ondernemers verlagen en toch blijkt het mogelijk dat de kosten weer meer stijgen dan de inflatie: dat is zeker in deze tijden onverantwoord", aldus Lodewijk van der Grinten, algemeen directeur van KHN.

Uiteenlopende tarieven
Evenals in vorige jaren passen gemeenten zeer uiteenlopende tarieven toe voor de vergunningen. Zo kost het totale vergunningenpakket (Drank- en Horecawetvergunning, exploitatievergunning en terrasvergunning) in de duurste gemeente € 2.395 en in de goedkoopste € 28. Hoewel deze verschillen voor een deel voortkomen uit een verschil in het aantal vereiste vergunningen, zijn de tariefsverschillen tussen de gemeenten aanzienlijk. Ook per vergunning komen dit soort uitersten voor: een Drank- en Horecawetvergunning kost tussen € 28 en € 1.763, een exploitatievergunning tussen € 8 en € 1.424 en een terrasvergunning varieert in tarief van € 8 tot € 1.981.

Hoe groter de gemeente, hoe duurder
De tarieven liggen in grote gemeenten (meer dan 75.000 inwoners) meestal hoger dan in middelgrote en kleine gemeenten. Grote gemeenten rekenen voor een Drank- en Horecawetvergunning gemiddeld ongeveer het dubbele van kleine gemeenten en voor een exploitatievergunning bijna het drievoudige. Verder blijkt dat grote gemeenten vaker dan kleinere gemeenten een exploitatievergunning en een terrasvergunning voorschrijven. Precariobelasting komt in 86% van de grote gemeenten voor, terwijl dit in middelgrote en kleine gemeenten 49% respectievelijk 29% is. Kortom, zowel het aantal vergunningen als de kosten hiervoor zijn het hoogst in de grote gemeenten.

Regionale verschillen
De plaats waar een horecabedrijf is gevestigd kan van invloed zijn op de kosten voor een vergunning. Over het algemeen zijn de kosten in het oosten en het westen van het land het hoogst. Het noorden kent relatief lage tarieven. In deze regio krijgt een ondernemer daarnaast het minst vaak te maken met een exploitatievergunning, terrasvergunning of precariobelasting.

De bouwvergunning
De kosten voor een bouwvergunning kunnen oplopen. Gemeenten gebruiken de bouwsom (aanneemsom) als uitgangspunt. Ook hier geldt dat de tarieven uiteenlopen: bij een bouwsom van € 100.000 kost de vergunning tussen € 1.265 en € 7.000 en bij een bouwsom van € 500.000 varieert het tarief tussen € 4.581 en € 27.875. Gemiddeld betaalt de aanvrager van een bouwvergunning 2,5% van de bouwsom indien deze € 100.000 bedraagt en 2,3% bij een bouwsom van € 500.000.

Methode
Het onderzoek van Koninklijke Horeca Nederland brengt de kosten in kaart van de gemeentelijke leges voor een vestiging van een cafébedrijf met een bruikbaar vloeroppervlakte van 150m² op de beste locatie van de gemeente, met daarbij een terras van 50m² op gemeentegrond. De meeste gemeenten voeren jaarlijks een tariefsverhoging door voor hun vergunningen en belastingen. In 2012 bedraagt het gemiddelde stijgingspercentage ten opzichte van 2011 voor een Drank- en Horecawetvergunning 7,5%, waardoor deze in 2012 gemiddeld € 286 kost. Voor een exploitatievergunning bedraagt deze stijging 5,8% (naar € 220) en voor een terrasvergunning 6,5% (naar € 115). Het totaalpakket van deze vergunningen is met 6,2% in prijs gestegen tot gemiddeld € 449. Precariobelasting op een horecaterras kost gemiddeld 2,2% meer dan in 2011 en komt op € 1.708 per jaar voor een terras van 50 m². Het tarief voor het wisselen van een leidinggevende steeg met 5% naar € 127.

Bron: Out.of.Home Shops / Koninklijke Horeca Nederland

Introducties & Acties

Ontdek nu TWIX® White

De vertrouwde smaak van TWIX® met de heerlijke en populaire smaak van witte chocolade.

Nieuw koekassortiment Van Strien

Van Oordt biedt een nieuw Van Strien koekassortiment aan. De koekjes van banketbakkerij Van Strien...

Consument kiest nieuwe Fanta-smaak

Fanta zero peach apricot is dé grote winnaar van de Fanta ‘Battle of the Flavours’-campagne.