Bouwvergunning van Sligro Antwerpen vernietigd | Out of Home Shops

Vlak voor feestelijke opening

Bouwvergunning van Sligro Antwerpen vernietigd

VEGHEL – De bouwvergunning voor de eerste Belgische groothandelsvestiging van Sligro in Antwerpen is vlak voor de feestelijke opening van het pand vernietigd.

Dit bevestigt Wilco Jansen, hoofd communicatie van Sligro, desgevraagd tegenover Out.of.Home Shops, naar aanleiding van berichtgeving hierover in de Gazet van Antwerpen. Terwijl de openingsreceptie voor de Antwerpse vestiging van Sligro op 26 november gepland stond, vernietigde de Raad voor Vergunningsbetwistingen van het Vlaamse bestuursrechtscollege op het allerlaatste moment de bouwvergunning. “Dit nieuws komt voor Sligro volstrekt onverwacht”, benadrukt Jansen. “Als we hadden geweten dat dit besluit in de lucht hing, dan hadden we hierop al veel eerder geanticipeerd. We gaan de bouwstukken van Sligro Antwerpen nader bestuderen om te kunnen beoordelen wat dit concreet voor ons betekent. Pas dan kunnen we eventuele vervolgstappen zetten.”

Protesten
Door het vernietigingsbesluit van de Raad voor Vergunningsbeslissingen heeft Sligro geen vergunning meer voor het 16.000 vierkante meter tellende pand en voor de daar geplande groothandelsactiviteiten. Dit besluit volgt na jarenlange protesten van bedrijven uit de omgeving van de locatie. In 2016 verstrekte de stad Antwerpen een bouwvergunning, zonder dat een openbaar onderzoek had plaatsgevonden. De stad handhaafde deze vergunning, ondanks negatieve adviezen van de provinciale stedenbouwkundige ambtenaar en van de Vlaamse dienst Milieuvergunningen. Deze beslissing is uiteindelijk succesvol aangevochten bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen, waardoor Sligro nu niet meer over een bouw- en milieuvergunning beschikt. Er loopt bovendien nog een procedure bij de Belgische Raad van State over de milieuvergunning.

Bron: Out.of.Home Shops/Gazet van Antwerpen