KHN verwelkomt nieuwe Landelijk Bestuursleden

WOERDEN - De Ledenraad van Koninklijke Horeca Nederland (KHN) heeft per 9 maart 2021 horecaondernemers Saskia Geraeds en Jan Bas van Aalderen gekozen tot de nieuwe Landelijk Bestuursleden van de vereniging.

Geraeds en Van Aalderen komen in de plaats van Antonio van den Hengel en Michel Kloeg die in de komende jaarvergadering zullen aftreden. Antonio van den Hengel heeft dan zijn maximale zittingsduur van twee maal drie jaar als bestuurslid bereikt. Kloeg bereikt dan het einde van zijn eerste zittingstermijn en heeft aangegeven in verband met drukke werkzaamheden niet voor herbenoeming in aanmerking te willen komen. In haar vergadering van december 2020 heeft de Ledenraad aangegeven het wenselijk te vinden dat binnen het Landelijk Bestuur (LB) een goede overdracht van taken mogelijk is. Daarom is er voortaan een overlap van drie maanden. De Ledenraad is het hoogste orgaan van de vereniging en bestaat uit vertegenwoordigers van alle regio’s binnen KHN.

Kandidaten
Geraeds en Van Aalderen zijn door een voordrachtcommissie, bestaande uit Ledenraadsleden en leden uit het Landelijk Bestuur, voorgedragen. Ledenraadslid en voorzitter van de voordrachtcommissie Dennis Boom: “De voordrachtcommissie was onder de indruk van de kwaliteit van de kandidaten; het was niet gemakkelijk om een keuze te maken. Voor ons gaf de doorslag dat Saskia en Jan Bas de overige LB-leden heel goed aanvullen. Het totaalplaatje moet natuurlijk kloppen. Jan Bas heeft zijn sporen in de vereniging al meer dan verdiend en kent de vereniging door en door. Hij is bovendien erg toegankelijk en betrokken en wil graag bijdragen aan een (weer) gezonde bedrijfstak. Saskia brengt juist waardevolle kennis en ervaring van buitenaf mee. Voordat zij horecaondernemer werd, heeft zij jarenlang gewerkt in de financiële wereld. Die ervaring is voor ons heel waardevol, zeker nu! Zij overtuigde ons met haar enthousiasme en haar frisse blik. Ze is een echte netwerker.”

Bron: Out.of.Home Shops