ProFri overhandigt Raad voor Volksgezondheid het Frietmanifest

VELDHOVEN – Stannie Driessen, directeur van de Raad voor Volksgezondheid & Samenleving (RVS) neemt vandaag het frietmanifest in ontvangst. De Vereniging Professionele Frituurders (ProFri) heeft dit opgesteld om weer te geven dat cafetaria’s en snackbars niet de oorzaak zijn van de gezondheidsachterstand in Nederland.

In een recentelijk verschenen rapport van de RVS genaamd ‘Een eerlijke kans op een gezond leven’ wordt gezocht naar wegen om gezondheidsachterstand bij de burger weg te werken. Dit doen ze aan de hand van verschillende aanbevelingen.

Klein aandeel
ProFri is het echter niet eens met de aanbeveling die zij in het rapport doen waarin ze gemeenten oproepen om fastfood-winkels of snackbars te weren. Adviesorganen zoals de RVS en het RIVM, hoogleraren, wethouders en staatssecretaris Paul Blokhuis roepen al langere tijd om wettelijke opties om openingen van cafetaria’s, snackbars en frituurspeciaalzaken tegen te houden. Ze kunnen echter op weinig steun vanuit de branche rekenen, met het argument dat deze bedrijven goed zijn voor slechts 0,5 procent van de genuttigde kilocalorieën in Nederland. “Veel ondernemers hebben relatief kleine zaken en krijgen het gevoel dat ze de pineut zijn van selectief gezondheidsbeleid, terwijl grote supermarkten buiten schot lijken te blijven,” aldus ProFri.

Manifest
In het manifest is onder meer te lezen dat het RVS-rapport geen correlatie toont tussen fastfood-winkels of snackbars en gezondheidsachterstand. “Een aanbeveling zonder aantoonbare correlatie en causaliteit riskeert slechts de illusie te wekken van een oplossing met het risico het echte probleem te verhullen en in stand te houden. Ondanks gebrek aan onderbouwing worden deze ondernemingen als de belangrijkste oorzaak van het probleem gezien”, staat in het manifest.

ProFri
De branchevereniging zegt echter bereid te zijn om mee te denken over oplossingen, ze wil echter dat er een einde komt aan de simplistische conclusies van organisaties, overheden en de media waarbij fastfoodwinkels en snackbars worden gezien als veroorzakers van het probleem.

Bron: Out.of.Home Shops