Winst FrieslandCampina slinkt | Out of Home Shops

Winst FrieslandCampina slinkt

AMERSFOORT - FrieslandCampina heeft het afgelopen jaar afgesloten met een lagere winst. Het zuivelbedrijf was onder meer 100 miljoen euro extra kwijt om aangesloten boeren, die het een gegarandeerde minimumprijs biedt, te compenseren voor de lage melkprijs.

Het bedrijf trok regelmatig de portemonnee voor innovatie, marketing, verkoop en distributie in Azië. Vooral in Hongkong en China is sprake van stevige concurrentie op het gebied van kindervoeding. De winst van FrieslandCampina kwam vorig jaar uit op 203 miljoen euro, tegen 227 miljoen euro een jaar eerder. Kosten voor de herstructurering van de onderneming en eenmalige lasten voor aangekondigde sluitingen van productielocaties bedroegen 50 miljoen euro. Daartegenover realiseerde FrieslandCampina voor 85 miljoen euro aan kostenbesparingen.

Nieuwe strategie
De omzet van de zuivelproducent daalde met 500 miljoen euro tot 11,6 miljard euro. Hier speelden volgens het bedrijf negatieve wisselkoerseffecten en de eerdere verkoop van sappenproducent Riedel een rol. Volgens topman Hein Schumacher van FrieslandCampina was 2018 een transformatiejaar, waarbij een nieuwe structuur en strategie werden uitgerold. De eerste resultaten werden volgens het bedrijf in de tweede helft van het jaar al zichtbaar. De verkoopvolumes namen in de periode met 2,3 procent toe ten opzichte van het eerste halfjaar.

Ook de kaasverkopen droegen daar positief aan bij. FrieslandCampina deed de voorbije maanden een viertal overnames om een sterkere positie te krijgen op markt voor kaasproducten.

Bron: ANP