Eén cao voor tanken

ROTTERDAM - Er komt één specifieke cao voor tanken en wassen, buiten de cao voor kleinmetaal.

De huidige twee cao’s, voor BOVAG-leden en medewerkers die bij de BETA zijn aangesloten, worden in elkaar geschoven. Er wordt een aparte arbeidsvoorwaarden-cao afgesloten, terwijl de bestaande pensioen- en arbeidsongeschiktheidsvoorziening uit de huidige cao’s onveranderd blijft. Ook komt er een nieuw, gezamenlijk opleidings- en ontwikkelingsfonds voor tankstations. In het najaar starten de onderhandelingen over de precieze invulling.

Bron: Out.of.Home Shops