Catering

Cateraar in het gevang

’s-HERTOGENBOSCH – Eerder dit jaar kondigde cateraar Vitam aan om de gedetineerden in 12 Nederlandse gevangenissen te gaan voorzien van verse en gezonde maaltijden. Enkele weken geleden is het project van start gegaan bij locaties Dordrecht en Middelburg.

Yentl Bocxe Strik  |

De cateraar zal dagelijks alle maaltijden verzorgen voor 12 detentiecentra in Limburg, Noord-Brabant, Zeeland en Zuid-Holland. De ingrediënten worden lokaal ingekocht om de keten zo kort mogelijk te houden. Dit zorgt voor minder C02 uitstoot en minder voedselverspilling. “Het opstarten van alle locaties gaat gefaseerd”, zegt Inge van Kempen, communicatieadviseur bij Vitam, tegen Out.of.Home Shops. “Onlangs zijn we bij de eerste locaties van start gegaan. De overige locaties volgen nog.”

Perspectief
Naast het aanbieden van gezondere maaltijden worden diverse opleidings- en doorgroeimogelijkheden in het horecavak aangeboden aan de gedetineerden. Hierdoor hebben de gevangenen meer perspectief na hun straf.
Marlies Martens, ceo van Vitam: “Net als Dienst Justitiële Inrichtingen willen wij bijdragen aan de maatschappelijke opdracht om gedetineerden te helpen bij hun re-integratie en naar werk te begeleiden. Het bijdragen aan een positief leef- en werkklimaat, normalisatie en de gezondheid van de gedetineerden is voor ons de reden om deel te nemen aan deze aanbesteding.”

Scholingspartner
Op de locatie PI Middelburg kookt Vitam op locatie, samen met een aantal gedetineerden. “Met onze huidige scholingspartner, het Koning Willem I College, zetten wij opleidingen op die passen bij de mogelijkheden van een justitiabele en de locatie. Het Koning Willem I College doet dit momenteel al op maat voor onze ‘eigen’ Vitam-koksopleidingen. Alle trainingen die het Koning Willem I College verzorgt gaan uit van de vijf principes van de Dutch Cuisine: Cultuur – Natuur – Gezond – Kwaliteit – Waarde. Dit zorgt voor maatschappelijk verantwoord opleiden. En het betekent ook dat de opleidingen geschikt gemaakt zijn voor onder meer anderstaligen en mensen met een licht verstandelijke beperking”, zegt Klaartje Bauwens, marketing & communicatie manager bij Vitam. “Aangezien het merendeel van de justitiabelen korte straffen uitzit, knippen we samen met hen opleidingen op in modules en zijn de trainingen kort cyclisch. Hiermee behalen justitiabelen in korte tijd bedrijfs- en/of deelcertificaten. Als laatste bieden we mogelijkheden om theorie op papier te volgen, omdat digitale middelen op de afdelingen veelal beperkt zijn.”

Bron: Out.of.Home Shops

vitam-foto.jpg