64b7b14c5f746.jpg

Fabrikanten

FrieslandCampina heeft lastige eerste helft van 2023

AMERSFOORT – FrieslandCampina heeft het eerste half jaar van 2023 veel last gehad van sterk dalende zuivelprijzen. De basiszuivelprijzen daalden in die periode harder dan de melkprijs die de zuivelcoöperatie aan haar leden-melkveehouders betaalde. Hierdoor zag het bedrijf de winst zeer sterk dalen en uitkomen op 8 miljoen euro, een daling van 94,2% ten opzichte van het eerste half jaar van 2022.

Redactie |

Door prijsstijgingen zag FrieslandCampina de netto-omzet wel stijgen met 4,6% naar 6,9 miljard euro. De daling van het bedrijfsresultaat was voor het grootste gedeelte toe te schrijven aan twee business groups, Food & Beverage en Trading. Deze twee bedrijfsonderdelen hadden het meeste last van de dalende basiszuivelprijzen. Trading zal het bedrijfsresultaat hierdoor zelfs dalen tot -138 miljoen euro.

Kostenbesparingen
De in juni aangetreden ceo, Jan Derck van Karnebeek, zegt hierover: “De resultaten over de eerste helft van het jaar zijn niet op het niveau dat men van FrieslandCampina mag verwachten. Het verbeteren van onze winstgevendheid in 2023 en daarna is dan ook onze topprioriteit. Daarom hebben we kostenbesparingen voor de korte termijn doorgevoerd, zonder daarmee onze langetermijn-groeiperspectieven in gevaar te brengen. Daarnaast werken we aan een aanscherping van onze strategie, ‘Expedition 2030’ geheten, om de winstgevendheid van de onderneming structureel te verbeteren, ook van de minder margerijke product- en klantsegmenten. Hierbij kijken we zowel naar de opbrengsten- als naar de kostenkant van de onderneming. De verdere verduurzaming van FrieslandCampina, onder andere door het uitvoeren van ons klimaatplan, zal ook een belangrijk aandachtspunt zijn binnen Expedition 2030.”

FrieslandCampina verwacht dat de prijs die wordt betaald aan de leden-melkveehouders dichterbij de basiszuivelprijs komt te liggen. De verliezen die hierdoor worden geleden zullen dan in de tweede helft van dit jaar minder impact hebben. Door inflatie en koopkrachtverlies van consumenten zullen de volumes wel onder druk blijven staan. De stijgende rentes en nadelige valuta-effecten zullen naar verwachting ook een negatief effect hebben op het bedrijfsresultaat in de tweede helft.

Bron: Levensmiddelenkrant / Out.of.Home Shops