FrieslandCampina: 'Omzet e-commerce wereldwijd fors gegroeid'

AMERSFOORT – FrieslandCampina heeft ondanks flinke tegenwind in 2020 een winst kunnen behalen van 79 miljoen euro, toch is dit 71,6 procent lager dan in 2019. Hein Schumacher, ceo FrieslandCampina, maakte bekend dat de aangesloten melkveehouders daarom geen nabetaling krijgen over de geleverde melk. “Een enorme domper”, stelt Schumacher.

Het afgelopen jaar daalde de omzet van FrieslandCampina met 1,4 procent naar 11,1 miljard euro als gevolg van de afgenomen verkoop door de coronamaatregelen. Om de directe en indirecte gevolgen hiervan de baas te zijn herstructureerde het bedrijf zijn ‘Our Purpose, Our Plan-strategie’, maar dit was niet goedkoop. De herstructureringslast komt uit op 106 miljoen euro en het bedrijfsresultaat daalde zodoende met 38,0 procent tot 268 miljoen euro.

“De directe en indirecte gevolgen van de coronapandemie die vanaf maart echt merkbaar werden binnen de onderneming, overschaduwden de uitstekende resultaten in het eerste kwartaal. Het bedrijfsresultaat van FrieslandCampina werd hierdoor hard geraakt. De versnelde uitvoering van de Our Purpose, Our Plan-strategie was een ingrijpende, maar noodzakelijke beslissing om als bedrijf in de toekomst succesvol te kunnen opereren.”

Lichtpuntjes
FrieslandCampina had zich 2020 heel anders voorgesteld, maar zag toch ook positieve punten. In 2020 haalden FrieslandCampina’s holdings in 28 van de 41 markten een strategische omzetgroei ten opzichte van 2019 en de omzet uit e-commerce groeide wereldwijd met meer dan 50 procent. Schumacher: “Onze productielocaties hebben altijd doorgedraaid en de verkooporganisatie schakelde tijdens de lockdowns snel over van out-of-home naar retail en e-commerce. De e-commerce omzet is daardoor wereldwijd fors gegroeid en we hebben in het afgelopen jaar een aantal relevante innovaties op de markt gebracht.

Hoewel er licht aan het einde van de tunnel is, zitten we de komende maanden nog volop in de coronacrisis. Het eerste halfjaar van 2021 zullen de resultaten nog steeds onder druk staan. Maar ik ben ervan overtuigd dat de versnelling van onze strategie in combinatie met structurele kostenbesparingen, ons in staat zal stellen schokken beter op te vangen en de positieve impact in de post-coronaperiode te vergroten.”

Bron: Levensmiddelenkrant