Dalend vertrouwen raakt detailhandel pas in 2021

AMSTERDAM – In 2020 groeit de totale omzet in de detailhandel met ongeveer 4 procent, een groei van 4,5 miljard euro. De webwinkels en de foodretail dragen het meeste bij aan deze groei. Volgend jaar zal de omzetgroei als gevolg van het dalende consumentenvertrouwen echter teruglopen tot 1 procent.

Dat het consumentenvertrouwen daalt, is al langer bekend, maar ING laat nu in zijn vooruitzicht voor de retail weten dat het effect pas op de lange termijn duidelijk zal worden. In 2020 groeien webwinkels en foodretail met respectievelijk 25 en 6 procent, per saldo komt dat neer op een groei van 3 en 2,5 miljard euro. Dat de detailhandel ‘slechts’ met 4 procent groeit, komt door de krimp van de non-foodsector van 2 procent, per saldo ruim 1 miljard euro. Uit eten ging niet meer, kroegen zaten dicht en evenementen werden afgelast, maar men ging massaal binnenshuis koken, klussen en online eten bestellen. In 2021 zal ook dat laatste echter meer met mate gebeuren.

Volgend jaar

De enorme groei van het eerste half jaar zal de foodretail in het tweede helft van 2020 niet kunnen evenaren en dit zal effect hebben op de groei van de gehele detailhandel. Nu al neemt deze groei af, door de oplopende werkloosheid en het dalende consumentenvertrouwen gaan consumenten prijsbewuster boodschappen doen. Deze groei vlakt volgend jaar af tot 1 procent, met de beste papieren voor winkels die consumenten via meerdere kanalen kunnen bereiken en dan met name via de online kanalen.

Webwinkels

De lockdown maatregelen hebben voor een versnelling gezorgd in het uitrollen van online kanalen en een terugloop in het aantal fysieke winkels. Voor veel winkelgebieden zal dit een verdere kaalslag betekenen, omdat qua fysieke winkels alleen het aantal supermarkten is toegenomen in de periode 2010-2020. Het aantal webwinkels steeg in deze periode van 12.500 naar bijna 50.000, de verwachting is daarom dat er volgend jaar zelfs evenveel webshops als fysieke non-food winkels. ING laat ten slotte wel weten dat de onzekerheidsmarge bij dit vooruitzicht groter is dan gebruikelijk, vanwege de vele onzekerheden rondom het coronavirus en een eventueel vaccin.

Bron: Levensmiddelenkrant / Out.of.Home Shops