Economie herstelt in het derde kwartaal

DEN HAAG – Het Centraal Planbureau (CPB) stelt dat het bruto binnenlands product (bbp) in 2020 5 procent krimpt, maar in 2021 juist weer met 3 procent groeit. Wim Suyker, Programmaleider Macro bij het CPB, houdt een slag om de arm: “Over volgend jaar bestaat echt nog wel onzekerheid, maar het herstel in het derde kwartaal is er.”

In zijn augustusraming geeft het CPB twee verschillende scenario’s. De eerste gaat ervan uit dat grootschalige contactbeperkingen niet nodig zullen zijn. In dat geval levert 2020 een economische krimp van 5 procent op, met volgend jaar een groei van 3 procent. In het tweede scenario krijgt de Nederlandse economie te maken met een tweede golf van coronavirus en krimpt het bbp met 6 procent in 2020, met nogmaals een krimp van 3 procent in het volgende jaar. Suyker: “Onze voorspelling baseren we op de cijfers van mei en juni, daarin zien we duidelijke tekenen van herstel. Dat het derde kwartaal daarom een groei zal laten zien, daar ben ik behoorlijk zeker van.”

Voorspellen ingewikkeld

Pieter Hasekamp, directeur van het CPB, zegt op hun eigen website dat het ‘nu meer dan ooit belangrijk is om voorbij het bbp te kijken’. Het bbp wordt immers berekend op basis van gemiddelden en daarnaast ‘reageren werkloosheid en faillissementen met vertraging op de crisis’. Suyker: “Ondanks dat we de productie zien toenemen, blijft de werkeloosheid ook stijgen. Toch zien we weinig redenen waarom het herstel dat we in de cijfers zien, nu niet door zou zetten. We hebben ook oude literatuur gebruikt om zo goed mogelijk te kunnen schatten, zelfs van de Spaanse griep. Natuurlijk brengt elke nieuwe beperkende kabinetsmaatregel ons iets dichterbij het tweede scenario, maar voorlopig zien we duidelijk dat de economie zich aan het herstellen is.”

Bron: Levensmiddelenkrant / Out.of.Home Shops