ABN Amro: ‘Glastuinbouwers onder druk door hoge energieprijzen’

AMSTERDAM – In ABN Amro’s rapport ‘Visie op glasgroente’ is de verwachting te lezen dat één op de tien glastuinbouwers op korte termijn in financiële problemen komt. Dit als gevolg op de stijgende gas- en elektriciteitsprijzen.

De glastuinbouwsector is sterk afhankelijk van fossiele energie wat hen extra kwetsbaar maakt voor hogere energietarieven. Volgens de bank blijft het grotendeel van de tuinders overeind doordat zij hun energiecontracten hebben vastgezet, voldoende buffers hebben opgebouwd of hebben geïnvesteerd in duurzame oplossingen. Als de energie- en elektriciteitsprijzen niet na de winter dalen, maar na 2023 zullen meer bedrijven in de problemen komen.

Inkomens onder druk
Doordat sommige ondernemers hun teelstrategie aanpassen kunnen de productieaantallen in 2022 lager liggen. Zij kunnen ervoor kiezen om later te starten met de teelt of de belichting uit te stellen. Naast de stijgende energie- en elektriciteitsprijzen zorgen ook hogere kunstmestprijzen en het tekort aan arbeidskrachten voor druk op de afzetprijzen van glasgroentes.
Door investeringen in efficiency en leveringszekerheid waardoor de kilo’s per vierkante meter nergens zo hoog zijn als in Nederland. Om die reden hebben deze bedrijven buffers opgebouwd en heeft de Nederlandse glastuinbouw een sterke concurrentiepositie tegenover het buitenland. Volgens ABN Amro moet de sector een slag maken op het gebied van duurzaamheid, een transparante productie en goed werkgeverschap om dit in stand te houden.

Kosten doorberekenen
Jan de Ruyter, sectorbankier Agrarisch, zegt over de stappen die nodig zijn: “Ook zien we dat glastuinders de robotisering van hun oogst en teelthandelingen steeds vaker als optie overwegen. Bedrijven kunnen ook inspelen op nieuwe consumentenbehoeften door te focussen op kwalitatieve productkenmerken, zoals smaak en nutriënten. Zo zal de groeiende behoefte aan plantaardige voeding veel glastuinders in de komende jaren helpen de verkoop te stimuleren. De kosten voor deze investeringen kunnen niet volledig doorberekend worden, omdat de sector zeer concurrerend moet zijn op prijs. Toch kan het niet anders dan dat de prijzen volgend jaar stijgen. Btw-verlaging op groente, zoals woensdag in het regeerakkoord is aangekondigd, zal er hopelijk voor zorgen dat deze prijsstijgingen niet te hoog zijn voor de consument. Desondanks kan de sector deze investeringen niet alleen dragen. Het is daarom belangrijk dat de overheid meedenkt en glastuinders ondersteunt.”

Bron: Levensmiddelenkrant / Out.of.Home Shops