Coca-Cola behaalt AWS-certificaat voor duurzaam waterbeheer

ROTTERDAM – De Coca-Colafabriek in Dongen heeft het platinum certificaat voor duurzaam watermanagement behaald van de wereldwijde Alliance for Water Stewardship (AWS). Dit is de eerste Nederlandse fabriek die het certificaat ontvangt. Duurzaamheid is een grote prioriteit voor de fabriek die de ambitie heeft om tegen 2023 CO2-neutraal te opereren.

“De goede kwaliteit van het water van de mineraalwaterbron de Wildert is een belangrijke reden dat we hier sinds 1957 gevestigd zijn. Duurzaam omgaan met water en onze bronnen met grote zorg beschermen is essentieel. We zijn trots op deze erkenning en zien het vooral ook als motivatie om hier onverminderd hard aan te blijven werken”, aldus Kris Moortgat, directeur van de fabriek in Dongen.

Waterbesparing
In 2012 ontving de fabriek al het gouden EWS- certificaat (European Water Stewardship). Het AWS is wereldwijd werkzaam samen met bedrijven, de publieke sector en NGO’s, om te kijken hoe fabrieken omgaan met wateronttrekking, het beschermen van de lokale bronnen en de diverse waterbesparingprogramma's. Een belangrijk onderdeel van de lokale aanpak van de Coca-Cola fabriek in Nederland is onder meer het bronbeschermingsplan, de inzet op hergebruik en reductie. Om de vijf jaar vindt opnieuw een risicobeoordeling plaats en wordt in kaart gebracht hoe de bronnen en het ecosysteem duurzaam beschermd kunnen worden en impact beperkt kan worden.

AWS en EWS
De AWS-certificering reikt verder dan EWS met betrekking tot samenwerking met omgevingspartners (onder andere Provincie, Gemeentes, Waterschappen), andere wateronttrekkers en omwonenden. Dit is van belang om de impact van de wateronttrekking in de omgeving tot een minimum te beperken. Samen met bedrijven in de omgeving is in kaart gebracht hoe het watergebruik op elkaar kan worden afgestemd, en hoe gezamenlijk het gereinigde afvalwater het meest nuttig kan worden ingezet in de lokale omgeving. Hier zal in de komende jaren ook verder uitvoering aan worden gegeven.

Bron: Levensmiddelenkrant / Out.of.Home Shops