Erwin Wunnekink treedt af als bestuursvoorzitter FrieslandCampina

AMERSFOORT – FrieslandCampina heeft vandaag het aftreden van Erwin Wunnekink bekend gemaakt als voorzitter en lid van het bestuur van Zuivelcoöperatie Friesland Campina U.A. en van de raad van commissarissen van Koninklijke FrieslandCampina N.V. Dit kondigde hij aan tijdens de Centrale Vergadering van Districtraden.

Wunnekink licht zijn besluit als volgt toe: “Ik heb besloten terug te treden in het belang van de coöperatie. Er is veel onrust in onze coöperatie en in de sector. Juist in deze tijd hebben we eenheid en daadkracht nodig. Ik wil met mijn vertrek bijdragen aan de verbetering van het draagvlak en herstel van vertrouwen in het bestuur. We moeten onze blik naar buiten richten en de belangrijke opgaves waar we voor staan onder ogen zien en gezamenlijk het hoofd durven bieden.” Vicevoorzitter Sandra Addink-Berendsen zal tijdelijk de taken van Wunnekink overnemen tot er een nieuwe bestuursvoorzitter is benoemd.

Bron: Levensmiddelenkrant / Out.of.Home Shops