FrieslandCampina schrapt banen om strategie te verscherpen

AMERSFOORT – FrieslandCampina is na een evaluatie over de strategie ‘Our Purpose, Our Plan’ tot de conclusie gekomen dat er een verscherpte focus moet komen op de groeisegmenten en het structureel verlagen van het kostenniveau. Gevolg hiervan is dat er ruim duizend banen verloren gaan.

Hein Schumacher, ceo Koninklijke FrieslandCampina: “Het merendeel van onze werkmaatschappijen heeft tot nu toe dit jaar de omzet weten te verhogen en ook hebben we onze posities in belangrijke consumentenmarkten, zoals Nederland, de Filipijnen, Pakistan, Indonesië en China versterkt. Echter in 2020 zijn we in een ‘perfecte storm’ beland. Tegenslagen die direct of indirect het gevolg zijn van de coronapandemie – zoals de grens tussen Hongkong en China die nog steeds dicht is, het wegvallen van foodservice omzet wereldwijd, de devaluatie van lokale valuta zoals de Nigeriaanse naira ten opzichte van de euro en lagere bulkzuivelprijzen – hebben een significant impact op onze winstgevendheid in 2020 en kunnen niet volledig worden gecompenseerd. Daarnaast staan de winstmarges in Nederland, België en Duitsland onder druk.”

Schumacher zegt dat het bedrijf de juiste strategie heeft, maar dat de marktomstandigheden vereisen dat ze nu sneller deze moeten uitvoeren met meer focus op winstgevende omzetgroei en kostenbesparingen. Dit is naar eigen zeggen nodig om als bedrijf succesvol te kunnen opereren en ook in de toekomst aan de leden-melkveehouders een toonaangevende melkprijs te kunnen blijven uitbetalen.

Plannen
FrieslandCampina richt zich op vijf aandachtsgebieden:
1. Versneld uitvoeren van de strategische thema’s van de ondernemingsstrategie ‘Our Purpose, Our Plan'
2. Het succesvol implementeren van een nieuwe marktbenadering voor de kindervoeding-business in Hongkong/China.
3. Het optimaliseren van de organisatie.
4. Het versterken van het eigen vermogen van de onderneming.
5. Het vasthouden en versterken van de kenmerkende bedrijfscultuur.

Over de uitvoering van de transformatie en de onderliggende initiatieven en projecten zal de komende tijd verder worden besloten. Medewerkers, leden-melkveehouders en andere stakeholders zullen over de voortgang worden geïnformeerd. De voorgenomen maatregelen moeten er toe bijdragen dat FrieslandCampina vanaf het boekjaar 2022 structureel meer dan EUR 100 miljoen lagere kosten per jaar heeft. Deze toekomstige besparingen zullen worden aangewend om de winstgevendheid van het bedrijf te verbeteren, een toonaangevende melkprijs uit te betalen aan de leden-melkveehouders en te investeren in de groei van de onderneming.

Gedwongen ontslagen
FrieslandCampina verwacht dat er als gevolg van de voorgenomen maatregelen tot eind 2021 zo’n 1.000 arbeidsplaatsen komen te vervallen, grotendeels in Nederland, België en Duitsland. Waar mogelijk zal dit worden opgevangen door natuurlijk verloop, herplaatsing en het niet invullen van vacatures. Gedwongen ontslagen kunnen echter niet worden uitgesloten. Zodra er meer bekend is over de verdere invulling van de plannen, zullen de betrokken ondernemingsraden tijdig om advies worden gevraagd en onze medewerkers worden geïnformeerd. Om bij te dragen aan de kostenbesparingen, zal er voor het senior management geen 2020 lange termijn bonus zijn.
Tenslotte wordt er met de coöperatie gekeken naar de opzet van het ledenfinancieringssysteem om er voor te zorgen dat dit systeem toekomstbestendig is en bijdraagt aan een financieel solide en succesvol FrieslandCampina.

Bron: Levensmiddelenkrant/Out.of.Home Shops