Meer omzet voor Hema, maar wel weer verlies | Out of Home Shops

Meer omzet voor Hema, maar wel weer verlies

AMSTERDAM- Winkelketen Hema heeft de omzet afgelopen jaar verder opgevoerd. Alle landen waar de onderneming actief is, droegen hun steentje bij. Onder de streep was er echter een verlies, onder meer als gevolg van eenmalige kosten.

De omzet van Hema ging in 2017 met 3,5 procent omhoog tot ruim 1,2 miljard euro. In 2016 was dat nog ruim 42 miljoen euro minder. De omzetgroei in Nederland bedroeg 0,8 procent, in België en Luxemburg was dat 3,6 procent. Elders in Europa ging het harder.

De zogenoemde genormaliseerde brutowinst (ebitda) liet een stijging zien van 14,3 procent tot 123,7 miljoen euro. Er was vorig jaar echter een nettoverlies van 30,9 miljoen euro, tegen een nettoverlies van 26,2 miljoen euro in 2016. Hema wijt het verlies grotendeels aan eenmalige kosten rond de herfinanciering van leningen en het verkennen van strategische opties. Die kosten bedroegen 23 miljoen euro.

Bron: ANP