Meerderheid Europees parlement stemt in met ‘van boer tot bord’-strategie

BRUSSEL – Het Europees parlement (EP) heeft plannen opgesteld om gezonder voedsel te produceren, voedselzekerheid en een eerlijk inkomen voor landbouwers te waarborgen en de ecologische voetafdruk te verkleinen. Met de ‘van boer tot bord’-strategie wordt het belang van duurzaam en gezond voedsel opnieuw benadrukt.

EP-leden benadrukken dat iedereen een rol speelt in het verduurzamen van elke schakel van de voedselvoorzieningsketen.

The Green Deal
Met de aangenomen resolutie wordt ook ingezet op het behalen van de Europese Green Deal, waar de overkoepelende doelstelling is om Europa tegen 2050 klimaatneutraal te maken. Onder andere door doelstellingen te koppelen aan de uitstoot in de landbouw en landgebruik, ook worden er strenge criteria aan hernieuwbare energie gesteld. Hierover zei Herbert Dorfmann (EVP, IT), rapporteur van de commissie landbouw en plattelandsontwikkeling: “Onze landbouwers leveren al fantastisch werk, dus als we hen terecht vragen om hun gebruik van pesticiden, meststoffen en antibiotica verder terug te dringen, moeten we hen ondersteunen zodat de productie niet gewoon buiten de EU gaat plaatsvinden. Het moet een prioriteit blijven om de beschikbaarheid van betaalbaar voedsel te waarborgen.” Verder wordt er ingezet op de groei van biologische landbouw en wordt het gebruik van pesticiden en bestuivers aan strengere banden gelegd.

Burgers & dieren
De ‘van boer tot bord’-strategie heeft ook invloed op de burgers, wat zich uit in een verplicht EU-nutrilabel en wetenschappelijk onderbouwde aanbevelingen vanuit de EU. Verder wordt overconsumptie van vlees en sterk bewerkte levensmiddelen met een hoog zout-, suiker- en vetgehalte aangepakt, onder meer door maximale innameniveaus op te stellen. Tot slot wordt dierenwelzijn als aandachtspunt genoemd en wordt er onder meer gepleit om de huidige normen te herzien. Een concreet voorbeeld hiervan is de geleidelijke afschaffing van kooien in de Europese landbouw.

Bron: Levensmiddelenkrant / Out.of.Home Shops