Mondelēz streeft naar netto-nuluitstoot 2050

MECHELEN – Mondelēz International kondigt aan te streven naar netto-nuluitstoot van broeikasgassen in de volledige waardeketen tegen 2050. Het snackbedrijf doet dit onder andere door de emissiereductiedoelstellingen aan te passen en zich in te zetten voor een koolstofarme economie.

Het bedrijf past de emissiereductiedoelstellingen aan in overeenstemming met het Akkoord van Parijs. Dit doet het door het ondertekenen van de Business Ambition for 1.5 °C van het Science Based Targets Initiative. Zo gaat het bedrijf zich inzetten om de temperatuurstijging te beperken. Daarnaast sluit het snackbedrijf zich aan bij de Race to Zero-campagne van de Verenige Naties om een koolstofarme economie te stimuleren.

Jarenplan
De komende twee jaar gaat Mondelēz een termijnplan opstellen voor de belangrijkste emissiebronnen, waarbij tussentijdse doelstellingen worden opgenomen. Verder wordt de jaarlijkse voortgang op transparante wijze geëvalueerd, zoals is opgenomen in het Science Based Target- Initiative.

Focuspunten
Om de doelstelling van netto-nuluitstoot te behalen legt het bedrijf de focus op drie hoofdgebieden: duurzame verpakkingen en ingrediënten, productieactiviteiten en logistiek. Op het gebied van duurzame ingrediënten en verpakkingen moet tegen 2025 100 procent van de cacao, voor onder andere Côte d'Or, Milka en Toblerone, via het Cocoa Life-programma gaan. Daarnaast streeft het bedrijf ernaar om 100 procent van de verpakkingen recyclebaar te maken tegen 2025. De productieactiviteiten van Mondelēz worden onder de loep genomen, zo wordt er wereldwijd overgeschakeld naar hernieuwbare energie voor stroomvoorziening van de fabrieken. Ook heeft het bedrijf de ambitie voedselverspilling te verminderen met 15 procent in productie en 50 procent in distributie in 2025. Op logistiek vlak wil de fabrikant onder andere investeren in nieuwe transportconcepten zoals elektrische vrachtwagens. Verder wordt er overgeschakeld op hernieuwbare energiebronnen om de uitstoot van opslagplaatsen te verminderen, bij zowel eigen faciliteiten als faciliteiten van derden.

Bron: Levensmiddelenkrant / Out.of.Home Shops