Een derde van de doelen van Nationaal Preventieakkoord behaald

BILTHOVEN – In het Nationaal Preventieakkoord van 2018 zijn afspraken gemaakt met meer dan zeventig partijen om ervoor te zorgen dat mensen minder roken, overgewicht hebben of problematisch drinken. Van de 39 gestelde doelen voor 2020, zijn slecht dertien gehaald.

Vorig jaar waren vrijwel alle afspraken in uitvoering en werd er gewerkt naar de voltooiing van de doelen. Er zijn geen cijfers beschikbaar voor zes van de doelen, over deze is niet te zeggen of ze zijn behaald. Hier komt uit voort dat van de in totaal 39 doelen er dertien zijn behaald, twee doelen zijn net niet en 18 zijn er niet behaald.

Successen en tekortkomingen
Voorbeelden van successen uit het rapport zijn de hogere accijnzen op tabak en minder calorieën in A-merk frisdranken. Daar tegenover staat echter dat nog niet alle kinderboerderijen en speeltuinen rookvrij zijn en dat minder calorieën in andere voedingsmiddelen nog niet zijn doorgevoerd. Er zijn ook voor scholen interventies voor alcoholpreventie aanwezig, maar geen oplossing van de beïnvloeding van jongeren door alcoholreclames.

Monitoren
De afspraken in het Nationaal Preventieakkoord moeten bijdragen aan het verbeteren van de leefstijl van Nederlanders. De voortgang van deze afspraken wordt jaarlijks gemonitord door het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). In 2023 gaat het instituut opnieuw doorrekenen wat de effecten van het akkoord zijn op het aantal rokers, problematische alcoholgebruikers en mensen met overgewicht in 2040. In het voorjaar maakte het RIVM samen met experts een inventarisatie van mogelijk aanvullende maatregelen om de ambities te behalen.

Bron: Levensmiddelenkrant / Out.of.Home Shops