Staatssecretaris VWS zet overlegtafel problematisch alcoholgebruik stop

DEN HAAG – Staatssecretaris Maarten van Ooijen van Volksgezondheid, Welzijn en Sport haalt de stekker uit de overlegtafel problematisch alcoholgebruik. Hij stelt dat het overleg niet heeft geleid tot ‘noodzakelijke en aanvullende effectieve maatregelen om de volksgezondheid te beschermen’ en dat de verschillen tussen de standpunten en belangen van de deelnemers onoverbrugbaar lijken te zijn. Van Ooijen laat in zijn Kamerbrief weten wel in overleg te blijven met de partners van het preventieakkoord, die allemaal individueel gecommitteerd blijven aan de doelen van het akkoord.

Het samenwerkingsverband om problematisch alcoholgebruik terug te dringen werd in 2018 opgericht naar aanleiding van het Nationaal Preventieakkoord. Onder meer producenten van alcoholhoudende dranken en gezondheidsorganisaties zitten hiervoor om tafel om te praten over acties die de doelen uit het Nationaal Preventieakkoord dichterbij moeten brengen. Uit de Kamerbrief blijkt dat er in 2022 drie bijeenkomsten van de tafel zijn geweest, en er zijn verschillende werkgroepen opgericht over schoolomgeving, hoger onderwijs, alcoholmarketing, naleving en handhaving en bewustwording, allen met het doel om tot extra acties te komen. Het bleek niet te leiden tot concreet voorstellen, stelt de staatssecretaris. Wel legde het juist verschillen in inzicht bloot over de werkwijze en samenwerking. Uiteindelijk is besloten met de partijen afzonderlijk te praten en werd een adviesbureau ingehuurd om die gesprekken te verslaan en interpreteren, en mogelijke toekomstscenario’s te formuleren.

Commerciële belangen
Het adviesbureau concludeerde dat de standpunten van de partijen op drie thema’s uiteenliepen: de adviserende taak van de tafel, het bespreken van wettelijke maatregelen en de lobby rondom alcoholbeleid. Gezondheidspartijen zeggen niet langer aan zichzelf of hun achterban te kunnen verantwoorden dat zij deelnemen aan een tafel waar geen of te weinig resultaten worden geboekt en vinden dat zij in lijn met de adviezen van de WHO ‘beschermd moeten worden tegen inmenging van commerciële belangen’. Van Ooijen wil nu niet langer streven naar consensus, maar zich wel blijven verbinden aan de doelen voor 2040 uit het preventieakkoord. Niet meer gezamenlijk, maar rond specifieke acties of thema’s. Zo is er wat hem betreft ‘meer ruimte voor organisaties om een eigen geluid te laten horen en inzet te tonen’. Dit jaar nog laat hij weten hoe hij zich straks in gaat zetten om de schadelijke gevolgen van alcoholgebruik te voorkomen en beperken.

Cultuurverandering
Nederlandse Brouwers liet meteen weten verbaasd te zijn over het besluit van de staatssecretaris. Het stopzetten van de tafel had wat hen betreft niet gehoeven. De brancheorganisatie van 14 bierbrouwerijen blijft samenwerking zoeken om de doelen uit het Nationaal Preventieakkoord te bereiken. Directeur Nederlandse Brouwers Lucie Wigboldus zegt hierover: “Nederlandse Brouwers staat voor de handtekening die in 2018 onder het Nationaal Preventieakkoord is gezet. Wij zijn met succes bezig met het uitvoeren van de afspraken die we daarin hebben afgesproken. Samenwerking tussen partijen is daarbij van groot belang. Met het opheffen van de tafel wordt gehoor gegeven aan de opstelling van de anti-alcohollobby, die sowieso tegen alcohol is en die niet langer met commerciële partijen aan de tafel wil zitten. Dit was vanaf het begin de opstelling van sommige partijen waardoor samenwerking onmogelijk was. Dit helpt het tegengaan van problematisch alcoholgebruik niet. Juist de initiatieven vanuit de maatschappij waar we met de partijen van het Nationaal Preventieakkoord aan werkten zijn zo waardevol gebleken om bewustzijn te creëren gericht op een verantwoorde alcoholconsumptie. Bij problematisch alcoholgebruik gaat het uiteindelijk om een cultuurverandering. Dit bereik je alleen met samenwerking vanuit de maatschappij en niet opgelegd door de overheid.”
Wigboldus stelt voorts dat partijen op koers liggen bij bijna alle afgesproken doelen; alle reden dus om door te gaan. Hij vervolgt: “Wij voelen ons nog steeds gecommitteerd aan de doelstellingen van het Nationaal Preventieakkoord. Wij blijven zoeken naar mogelijkheden om onze verantwoordelijkheden in te vullen. We zullen een constructieve bijdrage leveren aan het terugdringen van alcoholmisbruik. De staatssecretaris laat weten in gesprek te blijven met alle partijen die zich gecommitteerd hebben aan de doelen voor de aanpak van problematisch alcoholgebruik. Wij vinden dit belangrijk. We zien ernaar uit om verder in gesprek te gaan met de staatssecretaris.”

Bron: Levensmiddelenkrant / Out.of.Home Shops