Sybren Attema benoemd tot voorzitter FrieslandCampina

AMERSFOORT – Sybren Attema is benoemd tot bestuurslid en voorzitter van Zuivelcoöperatie FrieslandCampina voor een termijn van vier jaar. Dit werd tijdens de ledenraad van 12 november besloten. Daarnaast is Attema ook benoemd tot lid en voorzitter van de raad van commissarissen van Koninklijke FrieslandCampina.

Sybren Attema, voorzitter FrieslandCampina over zijn benoeming: “Ik ben blij met het vertrouwen van de ledenraad. Ik ben zeer gemotiveerd om samen met de ledenraad, de leden-melkveehouders, het coöperatiebestuur, de raad van commissarissen en de executive board aan de versterking van FrieslandCampina te werken.”

Fusie
Attema heeft verschillende bestuursfuncties bekleed bij voorgangers van FrieslandCampina. Hij was als voorzitter van Friesland Foods nauw betrokken bij de fusie met Campina en was daarna twee jaar lang vicevoorzitter. In 2010 stopte Attema met zijn voorzittersfuncties en ging in dienst bij FrieslandCampina als regiomanager dairy development programme Zuidoost-Azië. Een maand geleden werd hij aangedragen voor de functie.

Bron: Levensmiddelenkrant / Out.of.Home Shops