Van Veldhoven: Circulaire aanpak voedselverspilling moet lonen

MEIERIJSTAD – Naar aanleiding van het recente rapport van het Planbureau voor de Leefomgeving pleit staatssecretaris Van Veldhoven voor meer prikkels voor een circulaire economie. Het moet voor bedrijven lonen om zuinig om te gaan met grondstoffen en deze hoogwaardig te verwerken. Samen Tegen Voedselverspilling sluit zich hierbij aan en roept op tot een kabinetsbrede aanpak met oog voor zowel grondstoffen- als klimaatambities.

Samen Tegen Voedselverspilling werkt aan de twaalfde Duurzame Ontwikkelingsdoelstelling; in 2030 moet voedselverspilling in de hele keten, van boer tot bord, gehalveerd zijn ten opzichte van 2015. Bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheden werken binnen de stichting samen aan verschillende acties om het gedrag van zowel bedrijven als consumenten duurzaam te veranderen.

Daarnaast pleit het collectief ervoor om op systeemniveau een aantal – Nederlandse en Europese – spelregels te veranderen. Alleen met integraal beleid, bijvoorbeeld rondom verpakken en verspillen, kan de ambitie behaald worden om jaarlijks 1 miljard kilo voedsel in de keten te houden, aldus Samen Tegen Voedselverspilling.

Duurzaam recyclen
Voedselresten worden nu nog vaak vergist of als biomassa verbrand om duurzame energie op te wekken, waarvoor er vanuit het klimaatbeleid en het stimuleren van de bio-economie financiële prikkels bestaan. Voedselresten verwerken tot biomaterialen, diervoeder of zelfs humane voeding is de meest duurzame en circulaire keuze, maar economisch nog minder aantrekkelijk. Het goed scheiden van afval en het hoogwaardig hergebruiken van reststromen moet daarom volgens Samen Tegen Voedselverspilling financieel de aantrekkelijkste optie worden voor ondernemers.

De stichting pleit eveneens voor een kabinetsbrede kijk op de relatie tussen verpakken en verspillen. Tussen deze twee thema’s schuren de beleidsambities. Verpakkingen beschermen de kwaliteit en verlengen de houdbaarheid van ons eten en drinken, maar het terugdringen van het aantal verpakkingen is ook een doelstelling van steeds meer bedrijven. Volgens Samen Tegen Voedselverspilling moet er aangestuurd worden op duurzame productieketens: van (vers)product tot en met de recycling van verpakkingsmaterialen.

Meer lezen over de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen en hun impact op het bedrijfsleven? Levensmiddelenkrant sprak hier uitgebreid over met Viktoria de Bourbon de Parme, hoofd voedsel- en landbouwtransformatie bij de World Benchmarking Alliance (WBA) en Alain Mulder, senior director Europe operations bij het Institute of Management Accountants (IMA). Klik hier voor het artikel.

Bron: Levensmiddelenkrant / Out.of.Home Shops