BP mikt op franchise

NIEUWVEEN - BP Nederland is haar structuur voor de tankstations aan het reorganiseren. Per locatie wordt bekeken welke vorm het beste past (COFO, CODO, COCO en DODO), maar het ligt in de lijn der verwachting dat er zo veel mogelijk gekozen gaat worden voor stations die door franchisers worden gerund, oftewel de COFO-stations. En daarmee samenhangend wordt ook het Wild Bean Café-concept geoptimaliseerd.

De COFO-stations worden gerund door franchisers en krijgen net als de COCO- (Company Owned Company Organised) en CODO- (Company Owned Dealer Organised) stations ondersteuning op onder andere het gebied van marketing, category management en supply chain. Franchisers krijgen bovendien extra voordeel bij het inkopen van de brandstof. BP testte het afgelopen jaar met de implementatie van COFO-stations en dat bleek succesvol. Het ligt dus voor de hand dat de oliemaatschappij zo veel mogelijk gaat kiezen voor deze vorm, al houdt Jan van de Wouw, marketing manager BP Nederland, nog wel een slag om de arm. “Er is nog geen besluit genomen dat alle stations de COFO-vorm moeten krijgen. Het is zeker een succesvolle vorm, maar we gaan per station de situatie bekijken en bespreken met de desbetreffende ondernemer.” Overigens is het Wild Bean Café ook beschikbaar voor de COFO-stations.

Kernwaarden
BP Nederland is nog steeds zeer tevreden over het foodconcept, vandaar dat er ook bij de kleinere stations wordt gekeken hoe de shopformule het best kan worden ingepast. Van de Wouw: “Bij COFO-stations met minder ruimte willen we toch heel graag het Wild Bean Café zien. De kernwaarden van het concept blijven bestaan, alleen moeten we de inrichting optimaliseren naar maatstaven die geschikt zijn voor de ruimte.” Over een eventueel nieuw foodconcept is Van de Wouw duidelijk: “Dit concept staat als een huis. We denken er niet aan om nu iets anders te proberen.”

Bron: