gummybears-1618073_1920.jpg

Fabrikanten

VBZ: Minder suiker en zout en meer vezels is goed nieuws

DEN HAAG – Nederlanders krijgen minder suiker en zout binnen en meer vezels. Dat zijn een paar uitkomsten van de Voedselconsumptiepeiling 2019-2021 (VCP) van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) die in december zijn gepubliceerd. De branchevereniging voor koek, snoep, chocolade, zoutjes en noten (VBZ) is blij met deze uitkomsten die aangeven dat de inspanningen van de branche resultaat hebben.

Redactie |

In een reactie op de uitkomsten van de VCP zegt de branchevereniging dat de zoetwarenindustrie hier al jaren op eigen initiatief en in het kader van het Nationaal Preventieakkoord hard aan werkt. Theo Heere, directeur van de VBZ: “De strijd tegen obesitas nemen we zeer serieus in onze branche. Onze producten kunnen bij overmatige consumptie onderdeel zijn van het probleem. We werken aantoonbaar hard aan het verbeteren van de recepturen van onze producten. Zoals het verminderen van de hoeveelheid suiker, zout en verzadigd vet en het toevoegen van vezels. Dat is voedseltechnisch nog niet zo eenvoudig. Daarnaast communiceren we duidelijk over portiegroottes en maken die ook kleiner.”

Verminderen
Het verminderen van suiker in producten als koek en snoep is volgens de VBZ lastiger dan in bijvoorbeeld dranken. Dat komt omdat suiker niet alleen als zoetstof wordt gebruikt, maar ook als kleurgever en vulstof. Verminder je suiker dan neemt het aandeel vetten verhoudingsgewijs toe en wordt het product calorierijker en dat is precies wat je niet wilt. Alternatieve zoetstoffen bieden maar een gedeeltelijke uitkomst. Toch is het de industrie al gelukt om de bijdrage van suiker in zoetwaren in de totale inname van suiker door mensen te verlagen van 20% naar 14,7%.

Suikertaks
Een suikertaks verdeelt de Nederlandse bevolking, zegt de VBZ. Slechts een derde is voor, een derde tegen en een derde deel van de bevolking is neutraal. Ruim twee derde van de Nederlanders gelooft niet dat een suikertaks invloed zal hebben op het terugdringen van obesitas. “Die opinie sluit aan bij de feiten: er bestaat geen bewijs dat een suikertaks op koek, snoep of chocolade effect heeft op overgewicht en obesitas”, zegt Heere. “De inname van suiker daalt al jaren in Nederland terwijl overgewicht en obesitas stijgen. De recente hoge inflatie leidde niet tot significant minder afname van onze producten. Dat onderstreept nog maar eens het geringe effect van overheidssturing via de portemonnee. Daarentegen wordt de burger met de kleinere beurs onevenredig hard geraakt, zoals in Frankrijk al eerder bleek. Verder zie je een verschuiving van consumptie naar andere calorierijke producten in de gevallen waar een brede suikertaks werd ingevoerd. Zoals in Finland en de VS.”

Bron: Levensmiddelenkrant / Out.of Home Shops