nature-3289812_1920.jpg

Achtergrond

ABN Amro: Verplichte duurzaamheidsrapportage grote onbekende

AMSTERDAM – Per 1 januari 2024 gaat de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) van kracht voor grote en middelgrote beursgenoteerde bedrijven. Later zal de duurzaamheidsrapportage ook worden ingevoerd voor niet-beursgenoteerde bedrijven. Uit onderzoek dat ABN Amro heeft laten uitvoeren door I&O Research komt naar voren dat twee op de drie Nederlandse bedrijven nog nooit van de CSRD heeft gehoord.

Redactie |

De bank maakt zich grote zorgen over de onbekendheid met de richtlijn. Bij mkb-bedrijven verwacht driekwart niet met de richtlijn te maken te krijgen. Nu zullen de meeste mkb-bedrijven niet volgens de CSRD hoeven te rapporteren. Toch krijgen ze ermee te maken. De grote bedrijven die wel moeten rapporteren zijn afhankelijk van kleinere leveranciers en afnemers voor hun informatievoorziening. Volgens de bank betekent de onbekendheid dat de uitvraag van informatie vanuit de grote bedrijven nog niet voldoende op gang is gekomen. mkb-bedrijven zullen dus wel degelijk zelf inzicht moeten hebben in hun impact op mens, dier en milieu.

Kennis
“De meeste bedrijven beschouwen de richtlijn als een administratieve verzwaring die niet gelegen komt in deze tijd van zwakke economische groei. Bedrijven die hier positiever tegenover staan, zien de CSRD juist als een mogelijkheid om zich te onderscheiden”, vertelt Paul Bisschop, sector econoom bouw en vastgoed van ABN Amro. “Uit ons onderzoek blijkt dat meer dan de helft van de bedrijven behoefte heeft aan meer kennis over de richtlijn. Ook meer ondersteuning vanuit de overheid en een betere afstemming met afnemers en leveranciers is gewenst. De overheid kan deze handschoen oppakken door duidelijke kaders te stellen en bedrijven te ondersteunen met goede informatievoorziening over nut en noodzaak van de CSRD-richtlijn. Dat is niet alleen in het belang van bedrijven, maar óók van de samenleving. Zo raakt de nieuwe richtlijn weliswaar veel bedrijven, maar zal een tijdige en goede implementatie hiervan uiteindelijk de verduurzaming van het bedrijfsleven versnellen.”

Food, retail en leisure
Voor de foodsector verwacht Nadia Menkveld, sectoreconoom agrifood bij ABN Amro, dat veel bedrijven in de levensmiddelenindustrie te maken zullen krijgen met CSRD. In de sector zitten relatief veel grote bedrijven die aan de rapportageplicht moeten voldoen. Andere bedrijven zullen er indirect mee te maken krijgen, omdat ze leveren aan andere grote levensmiddelenfabrikanten en retailers die de verplichting hebben. De rapportageverplichting werkt op deze manier door in de hele food- en agriketen. Hetzelfde geldt ook voor de retail en leisure, meldt sectoreconoom leisure en retail Gerarda Weserhuis.

Er is dus nog wel wat werk aan de winkel voor zowel de overheid, brancheorganisaties en bedrijven. Het is van belang dat CSRD goed wordt geïmplementeerd. Dat zal volgens de bank de verduurzaming van het bedrijfsleven uiteindelijk versnellen.

Bron: Levensmiddelenkrant / Out.of.Home Shops