652d56645d985.jpg

Horeca

FrieslandCampina en McDonald’s gaan broeikasgassen versneld terugdringen

AMERSFOORT – Zuivelfabrikant FrieslandCampina en fastfoodketen McDonald’s zijn een nieuwe samenwerking aangegaan om versneld de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. Het gaat om de uitstoot die vrijkomt bij de productie van zuivelproducten die worden geleverd aan de Nederlandse en Belgische McDonald’s-vestigingen.

Gerard van Oosbree |

De zuivelfabrikant werkt al jaren aan het verminderen van de impact op het klimaat. De leden-melkveehouders spelen daar volgens het bedrijf een cruciale rol in. Zij worden beloond voor hun resultaten op het gebied van klimaat en biodiversiteit. Daarnaast worden zij beloond voor hun resultaten op weidegang, diergezondheid en dierenwelzijn. FrieslandCampina en haar leden-melkveehouders gebruiken de monitoringtool KringloopWijzer om de voortgang te volgen en bedrijfsspecifieke inzichten op het gebied van klimaat en biodiversiteit te krijgen.

Steun
Door de nieuwe samenwerking steunt McDonald’s deze inspanningen. Volgens de woordvoerder van FrieslandCampina vragen zaken als beter veevoer, voeradditieven om methaanuitstoot te verlagen en het scheiden van mest en urine goede investeringen en krijgen de melkveehouders hogere vergoedingen als zij resultaten boeken. Door langdurig samen te werken met partners als McDonald’s is dat mogelijk. Volgend jaar moeten bedrijven hun impact op het milieu voor de hele keten in beeld hebben en rapporteren.

652d69a9b3265.png

“Klimaatverandering is een milieuvraagstuk van onze tijd”, zegt Joost Elshof, director supply chain bij McDonald’s Nederland en België. “McDonald’s wil daarom met al haar partners en leveranciers in de gehele keten werken aan oplossingen die het negatieve effect op het klimaat beperken. Met deze extra dimensie binnen onze al mooie samenwerking met FrieslandCampina komen wij dichter bij onze doelstellingen voor uitstootvermindering in 2030 en onze algemene ambitie om tegen 2050 netto nul emissies te bereiken. Op deze manier investeren in onze keten past binnen de duurzaamheidsweg die wij als McDonald’s zijn ingeslagen.”

Roger Loo, president professional and trading bij FrieslandCampina voegt daaraan toe: “Door de jaren heen hebben onze inspanningen geresulteerd in een verkleining van de CO2-voetafdruk van onze zuivelproducten. Onze melkveehouders spelen hierin een cruciale rol door hun melkveebedrijf steeds duurzamer te maken. Samenwerken met waardevolle partners zoals McDonald's is cruciaal in onze missie voor een positieve impact. Zo kunnen wij onze leden-melkveehouders blijven ondersteunen en belonen.”

Bron: Out.of.Home Shops