iStock-1409639262.jpg

Groothandels

Groothandels druk met SUP-wetgeving: ‘Koffiebeker vormt grootste uitdaging’

VEGHEL/SON EN BREUGEL – Nog een paar nachtjes slapen en dan is het zover. Per 1 juli gaat de wet in die bepaalt dat ondernemers een vergoeding moeten doorberekenen aan hun klanten voor het afhalen en bezorgen van maaltijden in plastic- of plastichoudende verpakkingen. Out.of.Home Shops vroeg Coralie Oerbekke, inkoper en assortimentsmanager bij Sligro, en Natasja Onderwater, categorymanager bij Lekkerland, hoe de groothandel ondernemers hierbij ondersteunt. “Klanten zitten niet te wachten op een flinke investering.”

Gerard van Oosbree |

Per 1 juli gaat de nieuwe SUP-wetgeving in. Hoe zijn jullie hierop voorbereid?
Oerbekke: “We informeren onze klanten over de wetgeving en het assortiment dat daar wel of niet op aansluit. Omdat het per 1 juli niet om een hard verbod gaat op artikelen en er nog niet voor alle artikelen een passend plasticvrij alternatief is, gebeurt het dus ook dat we onze klanten informeren over hoe ze de wetgeving op hun huidige (plastic bevattende) artikelen dienen toe te passen. Daarnaast zijn we druk bezig met het op het schap krijgen van een re-usable assortiment.”
Onderwater: “Onze categorymanagers hebben de afgelopen tijd gewerkt aan een overzicht van de artikelen uit ons huidige assortiment waarop de SUP-maatregel van toepassing is. Dit overzicht publiceren we op lekkerland24.nl. Via lekkerland.nl en onze webshop lekkerland24.nl hebben we klanten in de aanloop naar de nieuwe maatregelen geïnformeerd over de wijzigingen en de impact daarvan. Daarnaast heeft onze verkoopafdeling intensief contact met onze klanten als het gaat om klantspecifieke assortimenten.”

Sommige ondernemers voelen weerstand bij deze regeling. Hoe gaan jullie daarmee om?
Oerbekke: “Weerstand om de maatregelen toe te passen is er niet zozeer, wel merken we dat de hele markt moeite heeft met de complexiteit en de timings van de wetgeving. Er zijn klanten die met meerdere scenario’s (to-go én ter plekke) te maken hebben en daarom straks een hele reeks aan maatregelen zullen moeten toepassen, verschillend per omgeving. Ook vergt het omschakelen naar re-usables een flinke investering en daar zit niet elke ondernemer op te wachten.”
Onderwater: “We merken dat iedereen nog een beetje zoekende is wat de nieuwe maatregelen nu precies inhouden. Welke artikelen er wel en welke er niet onder vallen. Ook is men nog zoekende wat de hoogte is die ondernemers als extra SUPtoeslag gaan berekenen naar hun klanten toe.”

Welke veranderingen zijn nu al zichtbaar in de bestellingen van jullie klanten?
Oerbekke: “Op dit moment is er nog weinig te zien in de afzet. Klanten die actief zijn in (bedrijfs)catering of recreatie/pretparken (gesloten omgeving) zijn al wel bezig met de maatregelen die gaan gelden per 1 januari. Zij willen graag testen met re-usables zodat ze per 1 januari zonder zorgen over kunnen op alternatieven.”
Onderwater: “Op dit moment zien we nog geen echte veranderingen in het bestelgedrag van onze klanten. We gaan ervan uit dat ze zich nog aan het voorbereiden zijn op juli en hun bestelgedrag in de komende weken gaan aanpassen.”

In hoeverre vragen klanten om meer ondersteuning bij deze verschuiving? En hoe vullen jullie dit in?
Oerbekke: “Klanten vragen voornamelijk naar informatie over de samenstelling van artikelen, naar alternatieven en naar praktische zaken zoals: welk bedrag moet ik heffen, moet dit apart op de bon, wat als een klant met een vieze bring-your-own -beker komt? We proberen zoveel mogelijk inzicht te geven in de samenstelling van onze artikelen. Op sommige vragen zijn nog geen antwoorden gegeven vanuit de overheid, de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) of het Afvalfonds.”
Onderwater: “Klanten willen voornamelijk weten voor welke artikelen er een meerprijs geheven moet worden. Wanneer er klantvragen zijn, geven we vanuit onze organisatie extra uitleg en proberen we daar waar mogelijk voorbeelden mee te geven. Zo zijn alle betrokken medewerkers intern geïnformeerd, maar zijn er ook presentaties over de SUP-maatregelen en impact daarvan aan klanten gegeven.”

Welke aanpassingen hebben jullie in het assortiment gedaan om tegemoet te komen aan de nieuwe wetgeving?
Oerbekke: “We breiden het assortiment plasticvrije artikelen uit en voegen een heel nieuw assortiment met re-usables toe. Soms vergt het ook een aanpassing in gebruik vanuit de ondernemer, want vaak zijn er geen een-op-eenalternatieven beschikbaar, dus de ondernemer zal dan een bepaalde manier van verpakken moeten aanpassen op de artikelen die wél beschikbaar zijn.”
Onderwater: “We hebben herbruikbare koffiebekers in het assortiment opgenomen en het plasticvrij assortiment is verder uitgebreid.”

Zijn er überhaupt goede alternatieven voor plastic meeneemverpakkingen? Hoe zit dat bijvoorbeeld bij verpakkingen voor dranken?
Oerbekke: “Nee, met name de koffiebeker is een grote uitdaging. Dit zal er mogelijk toe leiden dat ondernemers geen aanpassing aanbrengen in het gebruik van het soort artikel, maar sowieso met een heffing gaan werken, omdat er gewoonweg geen geschikte alternatieven zijn. In de tussentijd blijven producenten en wij zoeken naar het ‘ei van Columbus’…”
Onderwater: “Er zijn zeker verschillende goede herbruikbare koffiebekers. Sapbekers daarentegen zijn vaak doorzichtig en van plastic. Het is nog een uitdaging om daar goede alternatieven voor aan te bieden. De voorkeur van de consument gaat hierbij toch uit naar een doorzichtige beker.”

Op welke manier dragen fabrikanten bij aan deze veranderende wetgeving?
Oerbekke: “Fabrikanten staan uiteraard open voor aanpassing van hun artikelen, maar omdat bijvoorbeeld koffiebekers veelal buiten Nederland worden geproduceerd, is het soms lastig om duidelijk te maken hoe streng de eisen van de Nederlandse wetgeving zijn.”
Onderwater: “Fabrikanten zijn benaderd om input te leveren, waar het de inventarisatie betreft, om een beeld te krijgen welke van hun artikelen onder de SUP-maatregel vallen. In de praktijk blijft het soms lastig om te bepalen of artikelen nu wel of niet onder de nieuwe regelgeving vallen.”

Dit artikel verscheen eerder in Out.of.Home Shops. Abonneren? Klik hier.