Deliveroo Fiets Bezorger Snel.jpg

Horeca

Wat betekent uitspraak Hoge Raad voor oud-bezorgers Deliveroo

Eind maart deed de Hoge Raad uitspraak in de zaak van vakbond FNV tegen maaltijdbezorger Deliveroo. In 2018 was de vakbond naar de rechter gestapt omdat de bezorgdienst haar bezorgers niet meer in loondienst nam maar als zzp’ers liet werken. Zowel de kantonrechter, het Gerechtshof en nu de Hoge Raad oordeelden ten gunste van de vakbond. De bezorgers van Deliveroo waren gewoon werknemers en geen zelfstandige ondernemers.

Gerard van Oosbree |

Deze uitspraak heeft niet alleen gevolgen voor Deliveroo. Volgens vakbond FNV is dit een model uitspraak. De rechters hebben een uitspraak gedaan over een constructie die ook veel is ingezet door andere bezorgbedrijven, ook in de levensmiddelenbranche.

Deliveroo heeft ondertussen haar activiteiten in Nederland gestaakt. Maar wat kunnen de vakbond en de oud-werknemers van Deliveroo nu concreet met deze uitspraken. Levensmiddelenkrant sprak met Anja Dijkman, projectleider platformwerk van vakorganisatie FNV.

Wet DBA
Volgens Dijkman is de mislukte omzetting van de VAR (Verklaring Arbeidsrelatie) naar de Wet DBA (Deregulering Beoordeling Arbeidsrelatie) in 2016 de aanleiding voor het grootschalig inzetten van het zzp-model door bedrijven. Met de nieuwe wet zou schijnzelfstandigheid moeten worden voorkomen. De wet riep veel weerstand op en de politiek besloot tot een tijdelijk handhavingsmoratorium. De Wet DBA blijft van kracht, maar wordt niet gehandhaafd. Dat houdt in dat bijvoorbeeld de Belastingdienst alleen optreedt als de opdrachtgever kwaadwillend is.

“Je zou willen dat de Belastingdienst nu bij Deliveroo aanklopt voor onder andere de achterstallige loonbelasting. Door het niet handhaven zal dat waarschijnlijk niet gebeuren, de overheid kijkt alleen maar toe. Bedrijven als Deliveroo konden dus ongestraft deze constructie inzetten waarbij ‘werknemers’ als zzp’ers werden ingehuurd”, legt Dijkman uit.

"Het draait hier om de rechten van mensen"

Sociaal plan
Bij het vertrek van Deliveroo is er door de vakbonden een sociaal plan afgesproken voor de medewerkers. Die konden gebruik maken van een vertrekpremie die afhankelijk was van de duur van het dienstverband. Er moest dan wel worden afgezien van verdere procedures. Voor individuele vakbondsleden die hier geen gebruik van hebben gemaakt is de bond bezig  arbeidsovereenkomsten te claimen en nabetalingen te realiseren.  

Naast de rechtszaak over de kwalificatie van de arbeidsovereenkomst liepen er nog een aantal andere zaken van de vakbond tegen Deliveroo. Zo claimde de vakbond dat de bezorgers onder de cao beroepsgoederenvervoer vielen. Ook deze zaak is door de bond gewonnen. Hierin is onder andere het pensioen geregeld. “Het pensioenfonds heeft dus een aantal jaren geen premies ontvangen van de bezorgdienst. Door de uitspraak hebben de werknemers echter wel recht op het pensioen, ook als daar geen inleg voor is geweest. Het pensioenfonds zal bij Deliveroo een claim gaan neerleggen om de achterstallige premies alsnog binnen te krijgen”, zegt Dijkman. Over zowel de toepasselijke cao als het toekennen van pensioen doet de Hoge raad op 13 oktober uitspraak.

“Medewerkers van de bezorgdienst zijn in dit zzp-model geduwd. Ze hadden geen keus”, vertelt Dijkman. “Ook andere bedrijven hebben zich hier schuldig aan gemaakt. De enige reden waarom bedrijven voor dit soort constructies kiezen, is om de collectieve rechten van werknemers zoals doorbetaling bij ziekte en vakantiegeld te omzeilen. De uitspraken zijn helder voor iedereen. Het draait hier om de rechten van mensen.”

Bron: Out.of.Home Shops