KHN blikt vooruit: ‘We moeten toewerken naar een rendabele exploitatie’

WOERDEN – Nog maar drie dagen en het is zover: de horeca mag dan nog verder van het slot. We stellen vragen aan Koninklijke Horeca Nederland (KHN) over hoe de branche er nu voor staat.

Vanaf 26 juni vervallen bijna alle restricties op de horeca als beperking op de openingstijden, verplicht reserveren, een maximaal aantal personen per ruimte en een mondkapjesplicht. Op de anderhalve-meter-regel, triage, placeren en bron- en contactonderzoek komen we weer terug in het oude normaal. Na ruim een jaar coronamaatregelen heeft de horeca veel te lijden gehad. Een woordvoerder van de brancheorganisatie geeft antwoord op vragen van Out.of.Home Shops.

Hoe staat de horeca er momenteel financieel voor?
“De Nederlandse corona maatregelen hebben de horeca hard getroffen. Het omzetverlies in 2020 kwam neer op ongeveer 8 miljard bij hotels, restaurants, fastservice, clubs en cafés. De horeca is in het eerste kwartaal – plus april – voornamelijk dicht geweest (op afhalen en bezorgen na). Vanaf mei mochten alleen terrassen open, wat slechts voor een zeer kleine groep horecaondernemers enige ruimte bood. Dat betekent dat het eerste half jaar zo goed als verloren is. Al met al zal 2021 hetzelfde zijn als 2020, uiteraard met de hoop op betere tijden door voortvarend vaccineren, testen en concrete stappen van de overheid als het gaat om het versneld opstarten van de economie.”

Hoe lang heeft de branche nodig om te herstellen?
“KHN is blij met de verruimingen die komende zaterdag ingaan. De komende tijd moet uitwijzen hoe de horeca, vrije tijd en retail herstellen; veel sectoren gaan nog een moeilijke tijd tegemoet. Omdat de anderhalve-meter-regel niet rendabel is, maar ook omdat grote (zakelijke) bijenkomsten en op kantoor werken nog op gang moeten komen. Hotels hebben het zwaar door het nagenoeg stilleggen van (buitenlands) toerisme en zakelijk verkeer. Voor (party)cateraars was lange tijd de groepsbeperking een enorme rem. Zij willen een inhaalslag maken. Het is dan ook zaak dat we zo snel mogelijk doorschakelen en dat ook de anderhalve-meter-regel bij goede coronacijfers zo snel mogelijk komt te vervallen, zodat we deze zomer weer voluit en zonder belemmeringen kunnen toewerken naar een rendabele exploitatie.”

Verwachten jullie dat de sector het verlies snel in kan halen?
“Horecaondernemers hebben het afgelopen jaar ruim vijf miljard aan eigen geld in hun bedrijven gestopt, alles om hun horecazaak draaiende te houden en hun medewerkers zoveel mogelijk in dienst te laten. Dit haal je niet meer in. Het belangrijkste is nu om vooruit te kijken en toe te werken naar een rendabele exploitatie en het herstel van de branche. Het interen op eigen vermogen tast natuurlijk de slagkracht van die ondernemingen aan. Daarvoor zal de afwikkeling van schulden en/of fiscale maatregelen voor bijvoorbeeld langere verliesverrekening nodig zijn.”

Zijn er uiteindelijk veel faillissementen gevallen in de horeca?
“Dit valt tot nu toe relatief mee, maar KHN waarschuwt er al maanden voor dat veel bedrijven technisch failliet zijn en nog geen faillissement aanvragen omdat voor veel rekeningen en aanslagen uitstel is verleend. Ook de steunmaatregelen van de overheid helpen. Dat zijn onder andere de NOW, TVL en andere maatregelen zoals uitstel van het betalen van belasting. Ondernemers komen hoe dan ook de komende maanden echt in zwaar weer. Zij kunnen er ook zelf voor kiezen te stoppen om uit een faillissement te blijven. Het is ook aan schuldeisers hoe snel die faillissementsgolf zal opstarten. Ook is er nu de optie om onderhandse schuldakkoorden te sluiten en aan alle schuldeisers op te leggen om faillissementen voor te zijn. Die optie zou eerder dan nu moeten kunnen worden opgestart en de overheid moet dat blijven ondersteunen.”

Wat zijn de problemen waar de branche nu tegenaan loopt?
“De steunpakketten zoals de NOW, TVL, TOZO, TONK en veel fiscale maatregelen lopen nog door, sommige garantstellingen vervallen. Maar vanaf juli is er geen nieuw afstel van het betalen van nieuwe aangiften/aanslagen. Aanslagen van voor juli hoeven nu niet te worden terugbetaald, maar pas vanaf oktober 2022 over een periode van vijf jaar. Over het algemeen betekent het voor ondernemers dat zij bij meer omzet minder subsidie ontvangen. De subsidie was voor de horeca nooit 100 procent en daarom hebben bedrijven flink moeten interen. Per saldo blijft er dan minder of weinig verdiencapaciteit over voor vernieuwing en transities. Dat kan zeker een aantal jaren duren, voordat deze ruimte er weer komt. Het is helder dat een groot deel van de horeca met dit dilemma moet omgaan. Het doordacht en evenwichtig terugdraaien van steun is goed, maar de maatvoering zal ook hier langs de menselijke maat moeten worden gelegd. Denk aan (misschien verplichte) schuldsanering met medewerking van alle partijen; schuldenaren en schuldeisers. Daarnaast blijft het nodig te investeren. Daarom is het herstel en transitieplan voor een nieuw kabinet zo noodzakelijk. KHN pleit al geruime tijd voor een CoronaHerstelplan. In dit CoronaHerstelplan heeft KHN beschreven wat er op de korte en middellange termijn nodig is om de horeca toekomstperspectief te bieden. Verbinding van de kortere en langere termijn staat hierbij voorop.”

Bron: Out.of.Home Shops