Mineraalwaters Spa en Bru klimaatneutraal

MADE - Spa en Bru zijn vanaf september CO2-neutraal gecertificeerd. Daarmee dragen ze niet langer bij aan de opwarming van de aarde. Bart Peeters, country director Benelux bij moederbedrijf Spadel, vertelt over het bereiken van deze mijlpaal.

Spadel, bij ons bekend van de mineraalwaters Spa en Bru, heeft de afgelopen jaren hard gewerkt aan het verminderen van haar negatieve impact op het klimaat. Vanaf september mogen het familiebedrijf en haar vijf mineraalwatermerken zich volledig CO2-neutraal noemen. Een trots moment voor Bart Peeters, die sinds vorig jaar aan het roer staat van de Beneluxmarkt.

Wat betekent CO2-neutraal voor Spadel?
“We willen als bedrijf een positieve impact maken op onze omgeving met waters die goed zijn voor zowel de consument als de planeet. Ik ben trots dat wij ons als allereerste bedrijf in de Europese watersector volledig CO2-neutraal mogen noemen. Dit betekent dat Spadel dus niet bijdraagt aan de opwarming van de aarde. Onze steeds kleiner wordende negatieve impact op het klimaat compenseren we met gecertificeerde klimaatprojecten.
Dit is een belangrijke mijlpaal, maar niet onze eindbestemming. Het uiteindelijke doel is om onze uitstoot volledig naar nul te brengen. Dat lukt op dit moment nog niet. Daarom zullen we ook de komende jaren hard blijven inzetten op het verminderen van onze uitstoot.”

Hoe heeft Spadel haar impact op het klimaat verminderd?
“Het verlagen van de CO2-voetafdruk vormt al tien jaar lang een belangrijke pijler binnen ons duurzaamheidsbeleid. Door bijvoorbeeld te investeren in zonnepanelen bij onze bottelarijen, de export te minimaliseren en geen dranken meer aan te bieden in blik, tetrapak of niet-herbruikbaar glas, hebben we de afgelopen jaren al flinke stappen gezet. Dankzij deze inspanningen is Spadel sinds 2015 CO2-neutraal als het gaat om de directe en indirecte uitstoot die wij als bedrijf veroorzaken. Meer dan 80 procent van onze CO2-uitstoot valt hier echter buiten. Denk bijvoorbeeld aan het transport van grondstoffen, zoals glas en plastic naar onze bottelarijen en het produceren van onze verpakkingen, maar ook aan het transport van onze producten naar supermarkten of andere verkooppunten en aan de recycling aan het einde. Met dit in ons achterhoofd zijn we gaan kijken naar manieren waarop we de hele levenscyclus van onze producten CO2-neutraal konden maken. Nu, vijf jaar later, is het moment daar en mogen we ons volledig CO2-neutraal noemen. Tegelijkertijd is dit nog maar het begin. Alleen als we blijven inzetten op het reduceren van onze CO2-uitstoot, zal de nul uiteindelijk steeds dichterbij komen. Om ervoor te zorgen dat onze reductiedoelen transparant zijn, heeft Spadel zich gecommitteerd aan het Science Based Targets Initiative . Dit initiatief, waar onder andere het Wereld Natuur Fonds achter zit, onderzoekt of de klimaatdoelen van bedrijven wetenschappelijk onderbouwd zijn en ook daadwerkelijk de opwarming van de aarde beperken.”

Met wat voor projecten compenseert Spadel haar resterende schadelijke uitstoot?
“We bieden consumenten pure, natuurlijke en gezonde waters. Dat is ons vak. Toch sterven jaarlijks nog miljoenen mensen over de hele wereld aan ziektes die verband houden met vervuild drinkwater, het ontbreken van goede sanitaire voorzieningen en slechte hygiëne. Ons klimaatcompensatieprogramma richt zich daarom op het verbeteren van de kwaliteit van drinkwater in ontwikkelingslanden. In Rwanda herstellen we bijvoorbeeld - samen met onze partner NGO Water Access Rwanda - 40 waterputten zodat de bevolking geen bomen meer hoeft te kappen om het water te koken en drinkbaar te maken. Zo krijgen 250.000 mensen weer toegang tot schoon drinkwater en dragen we bij aan het behouden van de biodiversiteit in het gebied. Dat is natuurlijk fantastisch, maar onze inzet op het gebied van CO2-reductie stopt hier niet. Over tien jaar tijd moet onze CO2-uitstoot met 42 procent zijn verminderd in vergelijking met 2018. Dat is onze stip op de horizon. Een duidelijk doel waar we de komende jaren aan zullen blijven werken. Voor ons compensatieprogramma hebben we de hulp ingeschakeld van het Belgische klimaatadviesbureau CO2-logic. Zij berekenen niet alleen de haalbaarheid van ieder project, maar ondersteunen ons ook in de uitvoering. Bovendien is ons project geaccrediteerd volgens de hoogste standaard. Dit wil zeggen dat er naast de betrouwbaarheid en de klimaatimpact ook een belangrijke sociale pijler is in het project.”

Wat waren de grootste uitdagingen op weg naar een CO2-neutrale productie?
“Ik had altijd de indruk dat de meeste winst voor het verminderen van de CO2-uitstoot bij onze bottelarijen zou liggen. Dit bleek in de praktijk toch anders. Omdat onze bottelarijen al vroeg zijn overgestapt op groene energie, was daar de uitstoot al drastisch verminderd. Onze grootste uitdaging ligt eerder bij onze verpakkingen en het materiaal dat wij hiervoor gebruiken. Het merendeel van onze CO2-voetafdruk is hier direct of indirect aan gerelateerd. Daarom hebben we de afgelopen jaren duidelijke keuzes gemaakt op het vlak van verpakkingen. We bieden geen dranken meer aan in blik, tetrapak of niet-herbruikbaar glas, hebben het plasticgebruik in onze flessen verlaagd en gebruiken steeds meer gerecycled materiaal. Uiterlijk in 2025 zullen al onze producten gemaakt zijn van 100 procent gerecycled materiaal.”

Nu CO2-neutraliteit is bereikt, wat is de volgende stap?
“Het behalen van de CO2-neutraalcertificering is voor ons hele bedrijf en al onze merken een grote stap in de goede richting. Daar mogen we ook echt trots op zijn. Dit betekent alleen niet dat we nu achterover kunnen gaan leunen. Het werk is namelijk nog niet gedaan.
We moeten kritisch blijven kijken naar de levenscyclus van onze producten. En dan met name naar onze verpakkingen en de materialen die we daarvoor gebruiken. Door te innoveren en continu te blijven zoeken naar manieren waarop we onze negatieve impact kunnen blijven verkleinen, zal de nuluitstoot steeds dichterbij komen. Daar ben ik van overtuigd.”

Klimaatadvies
Klimaatadviesbureau CO2-logic heeft Spadel de afgelopen jaren ondersteund bij het verkleinen van haar impact op het klimaat. Ceo en oprichter van CO2-logic, Antoine Geerinckx licht toe hoe dit in zijn werk gaat: “Bij CO2logic helpen we bedrijven bij hun overgang naar een businessmodel waarin zij niet meer bijdragen aan de opwarming van de aarde. Ons CO2-neutraal-logo is internationaal erkend en kan alleen behaald worden door serieuze klimaatinspanningen. Het is een continu proces van rekenen, verminderen en compenseren.


Dit vraagt veel van bedrijven. Vooral als het gaat om de laatste stap bij het bereiken van CO2neutraliteit: scope 3. Dit heeft betrekking op het verminderen van de uitstoot waar je zelf als bedrijf geen invloed op hebt: het transport van je grondstoffen naar de fabriek, het produceren van je product en het vervoer van je eindproduct naar de plek waar wij het als consumenten vervolgens kunnen kopen. Voor het terugdringen en compenseren van deze uitstoot moet je als bedrijf nauw samenwerken met je leveranciers en vervoerders. Het feit dat Spadel en haar merken nu volledig CO2-neutraal zijn, spreekt in mijn ogen ook boekdelen over hun ambitie om de uitstoot helemaal naar nul te brengen.’’