food-3996802_1920.jpg

Horeca

Werkgevers in horeca zetten in op preventie en verzuimbeleid

DEN HAAG – Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft bekendgemaakt dat het ziekteverzuim in de horeca licht is gedaald. Toch is een percentage van 3,6%, in combinatie met een krappe arbeidsmarkt, te hoog. Dat maakt preventie en en een goed verzuimbeleid door werkgevers belangrijker dan ooit.

Redactie |

“De daling is een positieve ontwikkeling, maar het percentage blijft zorgelijk. Door de tekorten aan personeel is de werkdruk in veel bedrijven hoog, waardoor het risico op uitval kan toenemen. We weten dus niet of deze dalende lijn blijft voortzetten. Dit maakt het belang van preventie en re-integratie alleen maar groter,” zegt Paul Lammerts, adviseur loondoorbetaling bij ziekte bij het gelijknamige project van MKB-Nederland/VNO-NCW en het ministerie van SZW.

Jongeren
Vooral de uitval onder jongere werknemers is zorgwekkend. Recentelijk onderzoek van TNO spreekt zelfs van 1 op de 4 medewerkers tussen de 18 en 34 jaar die met burn-out klachten kampt. Dat leidt tot langdurige uitval wat zijn neerslag heeft op de werkdruk op de werkvloer. “Het is voor werkgevers waardevol om met medewerkers in gesprek te blijven over de werkdruk en af en toe de vraag te stellen: ‘Wat kan ik voor je betekenen?’ Dit gesprek kan ook plaatsvinden tussen medewerkers en een vertrouwenspersoon en/of een bedrijfsarts, ook als er (nog) geen sprake is van een ziekmelding. Een open sfeer waarin werknemers zich comfortabel voelen om eventuele problemen aan te kaarten is hierbij wel van belang”, aldus Lammerts.

De problemen voor horecaondernemers zijn groot, zeker als er sprake is van een loondoorbetalingsplicht. Om ondernemers in het mkb te ontzorgen zijn er afspraken gemaakt tussen MKB-Nederland, het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en het Verbond van Verzekeraars. Hierbij is een maatregelenpakket samengesteld dat het risico voor vooral kleine ondernemers beperkt. Daarnaast is in 2020 de MKB verzuim-ontzorgverzekering bij gekomen. Met deze Poortwachter-proof polis wordt de re-integratie en andere verplichtingen van de ondernemer door de verzekeraar, die gecertificeerde professionals inzet, overgenomen.

Goed geïnformeerd 
“Of ondernemers zich wel of niet willen verzekeren is natuurlijk aan hen. Wat we met dit project hebben willen bereiken, is dat ze daar in elk geval een goed geïnformeerd en afgewogen besluit in nemen. Juist omdat de gevolgen van langdurige ziekte groot kunnen zijn,” aldus Lammerts.

Bron: Out.of.Home Shops