Catering

'Blijvend thuiswerkadvies is klap in gezicht van cateraars'

NIEUWVEEN - De coronacrisis heeft een grote impact op de cateringsector. Meerdere cateraars hebben veel banen moeten schrappen of zijn dit van plan. Volgens ING-econoom Thijs Geijer moeten de kosten flink worden teruggedraaid.

Cas Smit |

Sinds maart dit jaar daalde de omzet binnen de cateringsector met ongeveer 90 procent. Deze daling heeft veel cateraars gedwongen om ingrijpende maatregelen te nemen binnen het bedrijf. Onder meer Compass Group (900), Sodexo (800), Maison van den Boer (140) en Hutten, waar er maar 40 van de 200 bedrijfsrestaurants open zijn, moeten veel medewerkers laten gaan. Vakbond FNV Horeca schat dat van de 17.000 banen in de contractcatering, zoals bedrijfskantines, er zo’n 3 à 4000 voorgoed verdwijnen. Zowel FNV als CNV denkt dat de grootste golf aan ontslagen pas na de zomer op gang komt. De steunmaatregelen komen in deze periode tot een einde.

Bedrijfs- en evenementencatering blijven door het thuiswerken en het niet kunnen plaatsvinden van evenementen in een moeilijke situatie zitten. Na een periode waarin veel tijdelijke werknemers hun baan verloren, dreigt ditzelfde nu eveneens voor steeds meer vaste werknemers. Dit komt mede door de NOW2-regeling, waar ook ontslagen mogelijk zijn.

Langer steunbeleid
FNV pleit daarom voor een langer steunbeleid van de Nederlandse overheid voor baan- en inkomenszekerheid. Volgens de vakbond is er een pakket nodig met een horizon lánger dan drie maanden. Zo’n pakket moet horecaondernemingen en cateraars ondersteunen voor de rest van 2020 en deels al voor 2021. Volgens Tuur Elzinga, vicevoorzitter van FNV, is er een behoorlijk stevig pakket nodig om zoveel mogelijk banen en koopkracht van mensen te kunnen behouden. Dit is nodig om te voorkomen dat het inkomensverlies de economie nog verder onder druk zet. Elzinga refereert aan de vorige economische crisis die volgens hem onnodig lang aanhield doordat de overheid de hand te strak op de knip had. Definitief uitsluitsel over een eventueel derde steunpakket wordt voor Prinsjesdag verwacht.

Geen werk
Foodsector-econoom Thijs Geijer van ING zegt dat deze situatie enorm veel betekent voor de cateringsector. “Zeker omdat er nog geen einddatum aan het advies om thuis te blijven werken is gekoppeld. De aanvullende versoepelingen in de horeca waar we voor de zomer allemaal naar uitkeken, gaan voorlopig niet plaatsvinden”, aldus Geijer. Het is volgens hem duidelijk dat er veel banen binnen deze sector in de huidige setting gaan verdwijnen, omdat er op dit moment simpelweg geen werk voor mensen is.

Heroriëntatie
Volgens Geijer zijn FNV en CNV de afgelopen tijd druk in gesprek geweest met cateraars over het opstellen van een sociaal plan om medewerkers een goed perspectief op ander werk te kunnen bieden. “Veel cateraars zien in dat er voorlopig weinig vraag naar hun diensten zal zijn en dat zij hun personeelsbestand hierop moeten aanpassen. Het is een discussiepunt. Hoelang steun je bedrijven financieel om medewerkers door te betalen als je tegelijkertijd weet dat een deel van die medewerkers op de lange termijn erbij gebaat is zich nu te oriënteren op nieuw werk?”, zegt Geijer.

Wanneer er minder steun vanuit de overheid is, zal de noodzaak voor deze bedrijven groter zijn om harder te reorganiseren en zich eerder en sneller aan te passen aan de nieuwe situatie. Volgens Geijer kan je dat uitstellen of verzachten door het steunbeleid te verlengen. “Maar als de situatie vervolgens nog steeds dezelfde is en het perspectief niet is verbeterd, ben je qua tijd wel een stap verder, maar dat is het dan wel. Dan heb je nog steeds veel medewerkers die vanaf half maart tot het eind van het jaar niet hebben gewerkt, terwijl ze die tijd ook kunnen besteden aan de zoektocht naar nieuw werk. Dat is niet gunstig voor de economie.”

Aanpassingen
Het is volgens Geijer lastig om te zeggen of er cateraars gaan omvallen omdat er momenteel nog wel steun is en cateraars druk bezig zijn om te bepalen naar wat voor soort organisatie zij toewerken in de toekomst. “De vraag is: hoe flexibel is een bedrijf - groot of klein - om zich aan te passen, de kosten terug te dringen en aan de andere kant inkomstenbronnen te behouden of nieuwe inkomstenbronnen aan te boren?”

De vele ontslagen in de cateringsector bepalen volgens Geijer ook deels de gemoedstoestand van Nederland. Onduidelijkheid over de termijn waarop er weer herstel kan plaatsvinden binnen deze specifieke branche, maakt volgens hem dat je er nog niet echt positief over kan zijn. Lichtpuntjes ontbreken nog in de cateringsector. “Er werd reikhalzend uitgekeken naar de terugkeer van mensen op kantoor. Niet met de volledige omzet, maar het bood wel perspectief. Om deze situatie te overleven, moeten de kosten flink worden teruggedraaid.”

Dit artikel verscheen eerder in Out.of.Home Shops. Abonneren? Klik hier.

 

hutten2-persfoto.jpg