lighthouse-4752594_1920.jpg

Horeca

Ondernemers

Arbeidsinspectie sluit Texels restaurant voor twee maanden

DE KOOG – Een restaurant in de Texelse plaats De Koog moet van de Arbeidsinspectie voor twee maanden de deuren sluiten. De inspectie constateerde meerdere keren dat de werkgever de regels rond het uitbetalen van loon had overtreden. Na diverse waarschuwingen en boetes besloot de Arbeidsinspectie tot een preventieve stillegging en is het restaurant de komende maanden gesloten.

Redactie |

De geconstateerde overtredingen hebben betrekking op de Wet minimumloon en minimumvakantietoeslag. Het eerste onderzoek vond plaats in augustus 2021. De werkgever kon toen geen gegevens overleggen die nodig zijn om de betalingen aan werknemers te kunnen controleren. Er werd een boete van 10.500 euro opgelegd en een waarschuwing preventieve stillegging. Dat houdt in dat bij constatering van eenzelfde of soortgelijke overtreding de werkzaamheden kunnen worden stilgelegd.

Contant
In juli 2022 kreeg de werkgever opnieuw bezoek van de Arbeidsinspectie en opnieuw konden er geen gegevens worden verstrekt. De inspectie constateerde verder dat een werknemer zijn loon niet kreeg uitbetaald en dat een andere werknemer contant werd uitbetaald. Opnieuw werd er een boete, dit keer van 6.375 euro opgelegd. De werkgever kreeg nog een laatste kans zijn bedrijfsvoering op orde te brengen.

In mei van dit jaar kreeg het restaurant een hercontrole. Opnieuw werd geconstateerd dat twee werknemers geen loon kregen uitbetaald en dat een derde werknemer pas na twee maanden na afloop van de betaalperiode zijn geld kreeg. Het op tijd uitbetalen van loon is een wettelijke verplichting. Voor de derde maal kreeg de werkgever voor deze vergrijpen een boete van 6.500 euro. Daarnaast werd er een bevel tot stillegging uitgedeeld omdat er ondanks eerdere boetes en waarschuwingen geen verbetering in het gedrag zichtbaar was.

Arbeidswet
Naast de boetes voor het niet hebben van een deugdelijke loonadministratie en het juist betalen van werknemers kreeg de horecaondernemer ook nog voor bijna 20.000 euro aan boetes voor overtreding van diverse arbeidswetten. Zo constateerde de Arbeidsinspectie meerdere overtredingen van de Arbeidstijdenwet en een van de Wet arbeid vreemdelingen.

De Nederlandse Arbeidsinspectie heeft de naam van het restaurant in De Koog niet bekend gemaakt.

Bron: Out.of.Home Shops