gvo-221213-1008.jpg Foto: Gerard van Oosbree/Out.of.Home Shops

Achtergrond

CBS: Alleen groothandels in voedingsmiddelen positief

DEN HAAG – Van alle sectoren in de groothandel scoren alleen de groothandels in voedingsmiddelen een positief resultaat in het eerste kwartaal van 2024. Ten opzichte van het eerste kwartaal van 2023 draaide de gehele groothandel-en handelsbemiddelingsbranche 5,8% minder omzet. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Redactie |

Bij de voedingsmiddelen steeg de omzet met 4,4% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. De grootste daling zat bij de industriemachines. Daar daalde de omzet met 16,2%. Ook de groothandel in ICT-apparatuur moest een daling van 10,7% incasseren. Bij de overige branches, landbouwproducten en overige gespecialiseerde groothandel was de daling respectievelijk 6,7% en 7,9%.

Belemmering
Grootste belemmering in de bedrijfsvoering met ruim 29% is het tekort aan arbeidskrachten. Het aantal ondernemers dat onvoldoende vraag aanvoert als belemmering is gedaald van ruim 28% in het vorige kwartaal tot 26,8% aan het begin van het tweede kwartaal van 2024. Het tekort aan productiemiddelen wordt door 13% van de ondernemers opgegeven als belemmering. Drie op de tien ondernemers geeft aan helemaal belemmeringen te ervaren.

Het aantal faillissementen in de groothandel en handelsbemiddeling neemt ook toe. In het eerste kwartaal van 2024 werden 92 bedrijven in de branche failliet verklaard. Het CBS meldt dat in het totale bedrijfsleven het aantal faillissementen ook toeneemt. Het ondernemersvertrouwen in de branche is gedaald terwijl het in het totale bedrijfsleven juist licht is gestegen.

omzet-groothandel-en-han.jpeg Bron: CBS

Bron: Out.of.Home Shops