Catering

Compass presenteert nieuw MVO-beleid

AMSTERDAM - Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) is de komende vijf jaar een belangrijk thema in het foodservicekanaal en mag niet meer ontbreken op de strategische agenda van bedrijven. Ook niet bij Compass Group Nederland te Amsterdam. De cateraar heeft de ambities op het gebied van duurzaam ondernemen dan ook aangescherpt en een vertaling gegeven naar de core business, de werkvloer. 

Redactie |

Brigitte Campfens is projectleider MVO bij Compass Group Nederland en geeft aan dat de toenemende vraag van de maatschappij mede leidend is geweest in de ontwikkeling van het nieuwe beleid en de daaraan gekoppelde doelstellingen. “MVO was voor Compass altijd al een belangrijk thema. Responsibity is een kernwaarde van Compass, maar de communicatie was vooral gericht op de interne organisatie. Voor de gasten van onze restaurants, onze opdrachtgevers en overige stake-holders was dit nauwelijks zichtbaar, terwijl zij wel steeds meer belang hechten aan duurzaamheid. Dus om onze ambities op het gebied van duurzaam ondernemen concreter te maken richting hen, hebben we het bestaande beleid vertaald naar de werkvloer.” De pijlers ‘onze mensen’, ‘duurzame inkoop’, ‘welzijn’, ‘milieu’ en ‘samenleving’ staan centraal in de visie en per pijler wordt aangegeven wat er is gerealiseerd en wat eind 2010 het beoogd resultaat moet zijn. “People, planet en profit worden in het beleid in een harmonieuze wijze gecombineerd en via de pijlers leggen we de juiste focus”, legt Campfens uit.

Werkomgeving
‘Onze mensen’ is een belangrijke schakel in het (duurzaamheids) beleid van Compass. “Mensen zijn ons kapitaal en vormen de basis van onze organisatiedoelstellingen. Zij staan op de werkvloer, hebben contact met de gasten en moeten de beste service verlenen. Het is dus heel logisch dat we hen centraal stellen”, vertelt Campfens. Compass streeft hierbij naar een gezonde en veilige werkomgeving, ‘waarin medewerkers zich kunnen ontwikkelen en hun talenten kunnen ontplooien.’ De pijler duurzame inkoop laat onder andere zien dat Compass een actief inkoop­beleid voert als het gaat om biologische en fairtrade-producten. Het inkoopvolume biologische producten is volgens Campfens in 2008 zelfs verdubbeld.
“Indien opdrachtgevers hierom vragen, kan een honderd procent biologisch assortiment worden samengesteld. Daarbij worden producten waarvoor nog geen biologisch alternatief is, zoals sommige frisdranken of tussendoortjes, niet opgenomen in het assortiment.” Verder zijn bij de inkoop traceerbaarheid van producten en ethische handel belangrijke thema’s. Campfens: “We willen meer grip op de keten en kijken hierbij zeer gericht naar de kwaliteit van de leveranciers door middel van een auditprogramma.” Het betreft overigens niet alleen food producenten, ook non-food leveranciers worden hierin meegenomen. “De bedrijfskleding van de medewerkers bijvoorbeeld moet er mooi verzorgd en professioneel uitzien, maar dat alleen is niet genoeg. Ook de omstandigheden waarin de kleiding wordt gemaakt, zijn voor ons een belangrijk gegeven.”

Gezond
Onder de pijler ‘welzijn’ valt onder andere het gezondheidsprogramma ‘Liefde voor lekker eten’. Hiermee stimuleert Compass gasten bewuste keuzes te maken door te laten zien dat gezond en lekker heel goed samengaan. De cateraar biedt gasten een gezond alternatief en geeft heldere informatie over producten, onder andere door middel van labels. De labels laten zien wat de herkomst van een product is (kip, rund, varken), bij welke levensstijl het past (halal, vegetarisch, biologisch) en welke gezondheidskenmerken het bevat (vezelrijk, juiste vetten, laag zoutgehalte). Campfens: “In 36 procent van de locaties loopt dit programma. Doel is het uiteindelijk beschikbaar te maken voor alle restaurants.” Wat Compass ook wil doorvoeren in alle restaurants is verantwoord omgaan met het milieu. Dit gaat verder dan alleen voldoen aan alle relevante Nederlandse regelgeving. Nee, Compass streeft in haar bedrijfsvoering naar een zo laag mogelijke belasting voor het milieu. Inkopen met aandacht voor de afstand die producten moeten afleggen voordat ze in de restaurants liggen, minder disposables en het gebruik van schoonmaakmiddelen die biologisch afbreekbaar zijn. “Het zijn stuk voor stuk relevante onderwerpen voor onze medewerkers, gasten en opdrachtgevers. Met deze nieuwe visie en doelstellingen laten we zien dat we ergens voor staan. Verduurzamen is voor ons een randvoorwaarde voor een goede en gezonde bedrijfs­voering.”

Bron: