Brouwerij Brand-ontwerp.jpg Foto: HeusschenCopier Landschapskracht

Historische panden worden bakens nieuwe brouwerijterrein Brand

WIJLRE – De eerste schetsen van de herinrichting van het brouwerijterrein in Wijlre zijn gisteren gedeeld met de bewoners van het Limburgse dorp. De historische panden worden in oude luister hersteld met daaromheen de nieuwe inrichting van het terrein. De werkzaamheden zullen ongeveer drie jaar in beslag nemen.

Redactie |

De bekende typische Brand-iconen zoals het proeflokaal in de pastorie, het rode gebouw, de koeltoren en ’t Kelderke krijgen veel aandacht in het ontwerp. Net als de natuur van het Geuldal, recreatie en samenzijn. Olivier Plooij, eindverantwoordelijk voor de Brand Brouwerij: “In de loop der tijd is het huidige brouwerijterrein door de groei van Brand een lappendeken geworden met gebouwen die vooral functioneel waren maar minder fraai voor het aangezicht. Juist die charme van het eerste uur gaan we weer in oude luister herstellen. We willen met het nieuwe brouwerijterrein echt van meerwaarde zijn voor Wijlre. Het moet een geliefde ontmoetingsplek worden voor zowel bewoners als bierliefhebbers van buiten.”

Doorkijkjes
De herinrichting van het brouwterrein heeft nogal wat voeten in de aarde. Uitvoerige besprekingen met de gemeente, de provincie en bewonerscollectieven en het ontwerpteam van HeusschenCopier Landschapskracht, zorgen ervoor dat het brouwerijterrein mooi opgaat in het Geuldal met een gedetailleerd dorpsaangezicht. Zo zijn de toegang tot het heuvelland, de brouwerijstraat en de zicht op het kasteel meegenomen in het ontwerp. Ook worden doorkijkjes weer vrijgemaakt zodat mooie gebouwen in het dorp beter zichtbaar worden en bewoners het zicht op het Geuldal terugkrijgen.

Verankerd
“Brand en Wijlre zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Hier ligt het fundament; de wortels van de geliefde brouwerij zijn diep in de Limburgse grond verankerd. Het dorp en de brouwerij zijn echt vergroeid met elkaar. Met het ontwerp hebben we die bijzondere band willen versterken door gebruik te maken van het authentieke en industriële karakter van de brouwerij maar dan in de natuurlijke setting van het Geuldal”, aldus Mark Proosten van HeusschenCopier Landschapskracht die het ontwerpproces heeft geleid. “Het is aan de inwoners van Wijlre en liefhebbers van Brand om te bepalen of we daarin zijn geslaagd; de eerste geluiden zijn positief."

Synergie
Er wordt in het ontwerp goed gekeken naar creatieve oplossingen die het terrein heeft te bieden zodat natuur en bebouwing in elkaar opgaan met het verleden daarin verwerkt. ‘Vertical farming’ in een van de kelderruimtes is een van de ideeën en ook een gezellig terras en een inpandige brasserie staan in het ontwerp. Vooral belangrijk is het nieuwe brouwhuis waar brouwmeester Nils Reichhardt en z’n team de Brand speciaalbieren brouwen. Brand en het brouwerijterrein draait straks volledig op hernieuwbare energie.

De verwachting is dat in 2026 het brouwerijterrein voor het publiek toegankelijk zal zijn. Het Proeflokaal en het nieuwe brouwhuis blijven operationeel.

Bron: Levensmiddelenkrant/Out.of.Home Shops