section1_page10_article35_1.jpg

Fabrikanten

Interview: Statiegeld op blikjes in de strijd tegen zwerfafval

NIEUWVEEN – Sinds 1 april zit er ook statiegeld op blikjes. Twee jaar na de invoering van statiegeld op de kleine PET-flessen zijn de blikken drankverpakkingen aan de beurt. Deze worden veel in het out-ofhomekanaal, zoals bij tankshops, verkocht.Een deel daarvan komt als zwerfafval in de natuur terecht. Om dit tegen te gaan komt ook statiegeld op blikjes. Een goede reden om eens dieper in de materie van statiegeld te duiken.

Gerard van Oosbree |

Out.of.Home Shops sprak met de directeur van Statiegeld Nederland, Raymond Gianotten, en vroeg hem om uitleg. De invoering van statiegeld op blikjes was al een keer uitgesteld. “Dat was nodig om ervoor te zorgen dat iedereen er echt klaar voor is en dat is nu het geval”, legt Gianotten uit. “Het is belangrijk dat we een goed, landelijk dekkend systeem hebben voor de inname. Dat is ook goed voor de consument.”
Naast de supermarkten die groter zijn dan 200 m2 zijn alle bemande tankshops langs snelwegen verplicht statiegeldartikelen in te nemen. Alle andere verkooppunten kunnen zich vrijwillig aanmelden en dan kiezen om het statiegeld terug te betalen of te doneren aan een goed doel. “Innemen kan simpel via de kassa of via een innamemachine. Ondernemers kunnen er zelf voor kiezen om in een machine te investeren en die terug te verdienen via de handling-fee die ze krijgen voor het innemen van statiegeldverpakkingen”, legt Gianotten uit. “Onder voorwaarden kan er een bijdrage in de investering worden gegeven. Het innamepunt krijgt dan wel een lagere fee.”

Makkelijk
Het inleveren moet vooral makkelijk gemaakt worden, vindt de directeur. “Vanaf 1 april gaan we starten met een grote campagne over het statiegeld op blikjes. Consumenten moeten eraan wennen dat ze blikjes en flesjes ook samen kunnen inleveren als ze aankopen doen in bijvoorbeeld tankshops”, vertelt Gianotten. “Als er meer innamepunten zijn, is dat beter voor de consument en zal er ook meer worden ingeleverd. Belangrijk om te weten is dat je je lege blikje of flesje niet hoeft in te leveren waar je het gekocht hebt. Bij elk innamepunt kun je al je statiegeldverpakkingen inleveren. Of een bepaald product daar wel of niet wordt verkocht, maakt niet uit.”

"Het is belangrijk dat we een goed, landelijk dekkend systeem hebben voor de inname"
section1_page10_article35_2.jpg

Voor de afvoer van de ingeleverde statiegeldproducten wordt zoveel mogelijk gebruikgemaakt van de bestaande transportketen. Als een leverancier of groothandel producten komt afleveren, kan die ook weer spullen meenemen. Zo is de milieubelasting het minst. Ook hier betaalt Statiegeld Nederland een vergoeding voor de gemaakte kosten. Er is nog gekeken naar de mogelijkheid om de inname buiten de winkels om te organiseren. “Onder meer via een soort kiosken, bijvoorbeeld bij parkeerterreinen van supermarkten. Die zouden dan een soort van circulaire hubs moeten worden waar meer dan alleen glas, plastic en blik ingeleverd kan worden. Denk aan batterijen. Maar daarvoor is veel meer tijd nodig.”

Rapportage
Gianotten kan nog geen resultaten delen. “Dit jaar maken wij voor het eerst een rapportage voor de overheid. Wij zijn verantwoordelijk voor het halen van de wettelijke doelstelling. Daarin staat dat er minimaal 90% van de verkochte verpakkingen moet worden teruggehaald. Dit jaar rapporteren wij over de plastic drankverpakkingen. Vanaf volgend jaar geldt ook een wettelijke doelstelling voor blikjes.”

Dit artikel verscheen eerder in Out.of.Home Shops. Abonneren? Klik hier.