Onderweg

Horeca

NS wil minder koffiebekers op stations

EINDHOVEN – NS is samen met Milieu Centraal en dertig ondernemers een actie gestart waarbij reizigers op station Utrecht Centraal kunnen zien hoeveel bekers te besparen zijn per uur, als iedere reiziger een herbruikbare beker meeneemt.

Jaarlijks worden meer dan 30 miljoen warme dranken verkocht op het centraal gelegen station. Tezamen zorgen deze bekers voor enorme berg moeilijk te recyclen afval. Daarom wil de vervoerder het liefste af van de wegwerpbeker. Ter stimulering van herbruikbare bekers krijgen reizigers sinds 2018 al korting op een warme drank wanneer ze zelf een beker meenemen. Om weer aandacht te krijgen voor het gebruik van herbruikbare bekers is dit plan opgezet. Ika van de Pas, directeur Milieu Centraal: “Als je iets niet echt nodig hebt, kan je makkelijk grondstoffen besparen door het niet te kopen of te gebruiken. Zo ook met een beker voor onderweg. Met je eigen meeneembeker bespaar je grondstoffen en energie. Al bij 25 keer gebruiken heb je het milieuvoordeel te pakken bij een beker van siliconen of hard plastic.”

Bring Your Own
De bekers die nu op de stations worden gebruikt zijn niet te recyclen maar maken 5 procent uit van de totale hoeveelheid afval. Door het gebruik van herbruikbare bekers te stimuleren onder het motto ‘Bring Your Own’, moet de hoeveelheid afval op stations minderen. Verder gaat NS de wegwerpbekers in kantoren vervangen. De plannen gaan verder dan alleen het weren van wegwerpbekers. NS, ProRail en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat hebben de gezamenlijke ambitie om in 2040 stations afvalvrij te krijgen. Bij een afvalvrij stations worden zo min mogelijk grondstoffen gebruikt, zijn verpakkingen afkomstig van hernieuwbare of gerecyclede bron en worden alle materialen via afvalscheiding en recycling opnieuw gebruikt. Astrid Bunt, directeur Stations ProRail: “ProRail juicht het ‘Bring Your Own’ initiatief van harte toe. Wij zetten ons in voor volledig duurzame en circulaire stations. We ontwerpen, realiseren en beheren onze 400 stations duurzaam. Zo maken we gebruik van circulaire perrontegels, wekken we energie op via zonnepanelen en streven we naar volledig afvalvrije stations. Een stap daarin is het plaatsen van afvalbakken om reizigers bewust te maken en te faciliteren bij het scheiden van hun afval."

Bron: Out.of.Home Shops

wegwerpbekers-op-station-utrecht-centraal.jpg