Groothandels

Omzet Sligro weer op niveau

VEGHEL – Sligro Food Group wist in het eerste kwartaal van 2022 een omzet van 468 miljoen euro te realiseren. Daarmee nam de omzet met 42,7 procent toe ten opzichte van die van het eerste kwartaal van 2021, die 328 miljoen euro betrof. Tegen het eind van maart lag de omzet in vrijwel alle klantsegmenten, alsmede het totaal, weer op het niveau van voor Covid, aldus het concern.

Renée Salome |

De segmenten catering en zorg vertoonden wel herstel, maar hebben nog niet het niveau van voor Covid bereikt.

Verdubbeling
De tabaksomzet nam af, waardoor het tabaksaandeel dit eerste kwartaal weer onder de 10 procent lag. Sligro verwacht dat dit aandeel verder zal afnemen. De zelfbedieningsomzet daarentegen ‘liet wederom een mooie groei zien’ ten opzichte van vorig jaar. Groei was er ook in het bezorgkanaal, hier was in vergelijking met vorig jaar sprake van bijna een verdubbeling in omzet. Ook de samenwerking met Heineken ‘werpt in toenemende mate zijn vruchten af’, net als de opstart van nieuw verworven klanten.

Inflatie
Ook de inflatie zorgt voor een toename in de omzet. Verstoringen in de supply chains en de daaruit voortvloeiende schaarste van producten en grondstoffen verhogen de inkoopprijzen en ook de kosten voor dienstverlening zijn gestegen. Die prijsstijgingen vangt Sligro vooralsnog en waar mogelijk op met ‘efficiencyverbeteringen’, maar het bedrijf stelt dat het ‘onder de huidige marktomstandigheden het overige deel van de prijsstijgingen moet doorgeven in de keten’. Dit zal op de korte termijn ‘enigszins’ drukken op de relatieve winstgevendheid van Sligro.

Eenmalige boekwinst
Sligro laat eveneens weten dat de familie Smeding, met wie in 2021 de samenwerkingsvorm is gewijzigd, het minderheidsbelang van Sligro heeft willen overnemen. Die transactie is in dit eerste kwartaal afgerond en heeft een eenmalige boekwinst van 16 miljoen euro opgeleverd. De samenwerking tussen beide bedrijven zal ongewijzigd blijven.

Herstel zet door
De groothandel heeft de verwachting uitgesproken dat het herstel van haar afzetmarkten de komende kwartalen zal doorzetten. Na de zomer is het moeilijker voorspellen, dit komt mede door de oorlog in Oekraïne.

Bron: Out.of.Home Shops

 

sligro-2.jpg