ABN Amro: ‘Groeipijnen en onzekerheden maken of breken groei’

AMSTERDAM – ABN Amro publiceert een sectorprognose waarin naar voren komt dat hoewel de Nederlandse economie zich snel lijkt te herstellen, structurele onzekerheden een negatieve invloed hebben op economisch herstel. Dit komt onder andere door forse personeelstekorten, hoge grondstofprijzen en verstoringen in de bevoorradingsketen. Binnen de horeca is al een afvlakking van de groei zichtbaar.

“De macro-economische groeiverwachtingen zijn fors omhoog bijgesteld en de coronasteun stopt voor de meeste bedrijven vanaf 1 oktober”, zegt Franka Rolvink Couzy, hoofd sector research. Een aantal sectoren zit op het niveau van vóór de coronacrisis (industrie, technologie, media en telecom en zakelijke dienstverlening). “Veel sectoren kampen echter met ‘groeipijnen’, zoals hoge grondstofprijzen, verstoringen in internationale toeleveringsketens en personeelstekorten die sterker zijn dan voorheen, nu sectoren na lange tijd weer open zijn gegaan. Deze ‘groeiremmers’ zijn een rechtstreeks gevolg van de pandemie. Daarnaast kampen sectoren met structurele problemen die al vóór de crisis aan de orde waren, zoals klimaatverandering en de vergrijzing”, aldus Rolvink Couzy.

Horeca loopt na klein herstel tegen grenzen op
De leisure-branche heeft na een halvering van de omzet in 2020 herpakt met een voorzichtige groei van 40 procent vanaf dat lage niveau. Ondanks de groei zijn er nog veel onzekerheden in de sector, zo gaat de evenementenbranche een zwaar vierde kwartaal tegemoet volgens de bank. De horeca heeft te maken met ‘groeipijnen’, aldus Abn Amro. “Zo beschouwt bijna 1 op de 3 horecaondernemers het personeelstekort als een grote belemmering. Daarnaast bestaat de vrees dat medewerkers die tijdens corona elders zijn gaan werken, niet meer naar de horeca terugkeren,” aldus Rolvink Couzy. Het tekort aan arbeidskrachten zal worden opgevangen door bedrijven die zonder overheidssteun mogelijk zullen omvallen. De opening van de horeca heeft gezorgd voor een groei van 2 procent. Binnen retail blijven fysieke winkels gevoelig voor de groei van online winkels, welke met 25 procent groeide. ABN Amro verwacht dat per saldo sprake zal zijn van een lichte omzetdaling (-0,5 procent), om in 2022 (+ 1,5 procent) terug te veren naar het niveau van vóór corona.

Bron: Out.of.Home Shops