Horecaondernemers voorlopig niet uit de penarie

AMSTERDAM/DEN HAAG – Uit cijfers van ING en het CBS blijkt dat de horeca het de komende maanden nog niet makkelijker gaan krijgen. Zo geeft ING aan dat de omzet van de horeca dit jaar met 30 tot 40 procent krimpt. Niet eerder is er zo’n grote daling genoteerd. De vraag is hoeveel ondernemers met deze cijfers hun hoofd boven water houden. Het CBS onderzocht hoeveel zelfstandigheden onder de minimumloongrens zakken wanneer inkomens wegvallen.

De ING noteerde in april 70 procent minder pintransacties in horecagelegenheden. Ook zou het aantal gasten met 95 procent gedaald zijn in die maand. Door het omschakelen naar thuisbezorgen stegen die transacties een maand later wel weer. Ook in juni is er herstel te zien, al zijn het aantal transacties nog 33 procent lager dan in 2019.

Kostenreductie
De grootte van de totale verwachte keldering in omzet – 30 tot 40 procent dit jaar – overschaduwt eerdere dalingen. In de vorige crisis in 2009 daalde de omzet in de horeca ‘slechts’ met 8,9 procent. “Alleen door middel van drastische kostenreductie en massaal gebruik van steunmaatregelen vanuit de overheid kunnen bedrijven op dit moment op de been blijven”, stelt Thijs Geijer, ING sectoreneconoom leisure.

Het CBS onderzocht de weerbaarheid van zelfstandigen. Daaruit bleek dat van alle zelfstandigen in Nederland, horecaondernemers het missen van inkomsten het slechtst kunnen opvangen. Het CBS heeft ook gekeken welke resterende financiële middelen de zelfstandigen tot hun beschikking hebben. Er is rekening gehouden met overige bruto-inkomsten, inclusief die van andere leden van het huishouden, en vrij opneembaar vermogen.

Wanneer het inkomen voor zelfstandigen drie maanden wegvalt, komt 30 procent van deze groep onder de minimumloongrens terecht. Financiële hulp van de overheid brengt dit terug tot 10 procent. Een tweede coronagolf met opnieuw strenge maatregelen zou voor een veel grotere groep horecaondernemers een probleem worden. Het CBS schat in dat wanneer het inkomen 12 maanden zou wegvallen, de helft van de zelfstandigen onder de inkomensgrens zou vallen. Voor zelfstandigen met personeel ligt dit percentage zelfs op 54,3 procent. De percentages zijn gebaseerd op cijfers uit 2018.