Vraag naar meer horecapersoneel stijgt | Out of Home Shops

Consumenten eten en drinken vaker buitenshuis

Vraag naar meer horecapersoneel stijgt

WOERDEN - Het aantal benodigde horecamedewerkers stijgt de komende jaren. Begin 2018 waren er 443.900 mensen werkzaam in de horeca. In 2025 moet dit aantal doorgroeien tot 540.800. Dat blijkt uit de nieuwe arbeidsmarktmonitor van SVH en Koninklijke Horeca Nederland (KHN).

Om deze groei te realiseren, moeten horecaondernemers inzetten op drie dingen: behoud van medewerkers door goed werkgeverschap, het opleiden van huidige medewerkers en samen met het onderwijs zorgen voor grotere instroom van nieuwe scholieren.

Toename
De Nederlandse horeca groeit door vrijetijdsbestedingen, toerisme en vooral doordat consumenten vaker buitenshuis eten en drinken. Zelfs bij een gematigde economische groei en demografische ontwikkeling zijn de verwachtingen voor de branche positief. Tegelijkertijd vormt de gespannen arbeidsmarkt een mogelijke belemmering voor verdere groei van de horeca. Voor de komende jaren wordt een toename van het aantal horecamedewerkers verwacht van 3,6 procent in 2019 tot 2,5 procent in 2025. De groei van de branche komt daarmee op termijn in lijn met de economische groei in Nederland. En doordat de totale beroepsbevolking de komende jaren ongeveer gelijk blijft, knelt het in veel branches.

Focus
Uit de arbeidsmarktmonitor blijkt dat de reguliere mbo- en hbo horecaopleidingen bij lange na niet in staat zijn om deze explosief gestegen vraag in te vullen. Jaarlijks zijn zo’n 16.000 nieuwe koks nodig, terwijl er vanuit de opleidingen slechts ongeveer 3.000 gekwalificeerde koks per jaar beschikbaar komen. Om de knelpunten met betrekking tot de hoge arbeidsvraag in de horecasector in de toekomst het hoofd te blijven bieden, moet de focus liggen op het opleiden van nieuw personeel via particuliere opleidingen en branchediploma’s, naast het behouden en stimuleren van de instroom via het reguliere onderwijs.

Bron:Out.of.Home Shops