Meeste tankstations blijven na veiling van zelfde exploitant

DEN HAAG - Na de veiling van 29 tankstations op 9 september verwisselen zeven tankstations van huurder. De veiling ging over het recht om het terrein van het tankstation 15 jaar te huren. De opbrengst van de veiling voor de overheid bedroeg dit jaar circa 80 miljoen euro. Exploitanten betalen elk jaar huur voor de grond aan de rijksoverheid.

Tot 2002 hadden de verschillende oliemaatschappijen of exploitanten een doorlopend contract om grond voor een tankstation langs een rijksweg te huren. Om de vrije concurrentie te stimuleren en andere bedrijven een kans te geven veilt het Rijksvastgoedbedrijf sinds 2002 het recht op de huur van de tankstations. Ieder jaar worden een aantal stations geveild, met dit jaar al de achttiende veiling.

Sinds 2002 zijn de huurrechten van 170 stations voor de eerste keer geveild. De eerste ronde van de veiling bestond uit tankstations die nog niet eerder geveild zijn. Stations die in de tweede ronde geveild worden zijn vijftien jaar geleden voor het eerst geveild. Sinds 2017 zijn de huurrechten van 29 stations in de tweede ronde geveild waarmee het totaal aan geveilde locaties op 199 staat. Er zijn nog circa 82 locaties die tot 2023 in de eerste ronde van de veiling onder de hamer gaan.

Wegrestaurants
Voor de huurder van een locatie bestaat de mogelijkheid het benzinestation om te bouwen tot servicestation. Bij een servicestation is zowel de verkoop van motorbrandstoffen als het bieden van restauratieve voorzieningen mogelijk. Mocht de exploitant een aanvraag tot ombouw indienen, dan wordt deze getoetst aan het bestemmingsplan, de verkeersveiligheid en de beschikbare ruimte.

De exploitant van het wegrestaurant op de locatie ‘Den Ruygenhoek West’ had in de veiling van dit jaar de mogelijkheid om zijn bestaande contract om te ruilen voor een contract voor het hebben van een servicestation. Deze mogelijkheid bestaat in de eerste ronde, wanneer er op verzorgingsplaatsen waar naast een benzinestation dat wordt geveild ook een wegrestaurant aanwezig is. De exploitant van het restaurant op de locatie ‘Den Ruygenhoek West’ heeft geen gebruik gemaakt van deze mogelijkheid.

Bron: Out.of.Home Shops