Sligro voelt gevolgen COVID: miljoenen verlies

VEGHEL – Dat het wegvallen van de horeca groothandels pijn heeft gedaan is nu ook terug te zien in halfjaarcijfers. De nettowinst van Sligro nam af tot een uiteindelijk verlies van 72 miljoen euro (of 16 miljoen, de waardevermindering niet meegerekend).

De omzet van Sligro Food Group is in de eerste helft van 2020 met 16,9 procent afgenomen ten opzichte van 2019, als gevolg van de lockdown en kwam daarmee net onder een miljard euro uit (943 miljoen, tegenover 1,135 miljard in 2019).

“De COVID-19-uitbraak en de maatregelen die de overheid nam in reactie daarop, hebben grote impact gehad op onze afzetmarkten”, zegt ceo Koen Slippers. “De omzet exclusief rookwaren en De Kweker viel vanaf medio maart voor de Groep met bijna 55 procent terug ten opzichte van vorig jaar. Dat herstelde in het tweede kwartaal langzaam, met de stapsgewijze versoepeling van de overheidsmaatregelen, tot een afname van circa 35 procent tegen eind juni. De Kweker voegde nog 42 miljoen euro (niet-autonome) omzet toe en de rookwarenomzet liet de afgelopen maanden een opmerkelijke groei zien.”

Cashflow beschermd
Slippers noemt meer positieve punten: “Door met succes snel in te grijpen in onze kostenbasis, scherp te kiezen in onze investeringen, gebruik te maken van overheidsfaciliteiten en strak te sturen op werkkapitaal, hebben we onze cashflow beschermd. Ook na de sterke omzetdaling konden we nog altijd een positieve Ebitda (ook indien gecorrigeerd voor leases) realiseren, echter onze netto­winst werd hard geraakt.” De netto rentedragende schuld van het concern groeide van 424 miljoen in december 2019 naar 439 in juni 2020.

Sligro verwacht pas eind 2021 terug te keren op de omzetniveaus van vóór COVID. “Wij blijven waakzaam en passen onze organisatie voor een langere periode op deze vooruitzichten aan. Strak op de kosten en gericht investeren blijft het devies, waarbij ook eerdere keuzes in organisatiestructuur en prioriteiten worden heroverwogen.” Zo zijn de plannen om een deel van het transport in Nederland zelf te doen tijdelijk ‘on hold’ gezet en wordt de integratie van De Kweker (met Heineken) sneller volbracht.

Inleveren
“Wij zien en verwachten de komende maanden een geleidelijk herstel van onze afzetmarkten, maar tot welk niveau is onzeker. Wij doen dan ook geen concrete uitspraken voor het jaarresultaat, maar verwachten dat wij ook in de tweede jaarhelft nog omzet en resultaat zullen inleveren ten opzichte van vorig jaar.”

Bron: Out.of.Home Shops