gvo-230127-033.jpg Foto: Gerard van Oosbree/Out.of.Home Shops

Onderweg

Beta maakt plaats voor branchevereniging Drive

VOORBURG - De belangenvereniging voor tankstations Beta, is opgehouden te bestaan. Daarvoor is Drive in de plaats gekomen als belangenvereniging voor energiestations. De nieuwe naam, die staat voor De Retail Infrastructuur Vol Energie, werd op 12 juni gepresenteerd tijdens de ledendag. De vereniging vertegenwoordigt meer dan dertienhonderd locaties.

Redactie |

“In een tijd van grote veranderingen door de energietransitie worden we als mkb-ondernemers gedwongen na te denken over de toekomst van onze locaties. En die toekomst is er sneller dan je zou denken, vandaar dat we deze belangrijke stap nemen”, zegt de kersverse voorzitter van Drive, Charlot van Tol, tijdens de presentatie van de nieuwe naam. “Voor de leden van Drive blijven we herkenbaar. Zo zullen we leerplatform Power Up! blijven aanbieden, zijn we direct beschikbaar voor juridisch advies en het vakblad Move On wordt voortaan onder de vlag van Drive uitgegeven. En ook in de toekomst zullen we een duidelijke en goede cao voor de collega’s op het energiestation afspreken”.

Uitdagingen
De naamswijziging is voorsorteren op de vele uitdagingen waar de branche mee te maken heeft. En dat zijn er veel, volgens Drive. Een grotere retailfunctie, laadpleinen, nieuwe samenwerkingen en clustering van bedrijven, en het aanstaande einde van de tabaksverkoop. Daarnaast is er de komst van meer biobrandstoffen en nieuwe energiedragers als waterstof, nieuwe marktpartijen en nieuwe regelgeving. Dat alles vraagt volgens de vereniging om expertise, visie en advies, zowel collectief als individueel.

Speerpunten
“Niet in de laatste plaats zal Drive richting blijven geven aan de belangrijkste thema’s binnen onze branche. Zo zullen we als één van de eerste speerpunten, ons richten op het beter faciliteren van transitiebrandstoffen als HVO100. Dit maakt de route naar verduurzaming op korte termijn een stuk realistischer, voor zowel onze leden als de klant. Dat is onze drive”, sluit Van Tol af.

Bron: Out.of.Home Shops