Fabrikanten

Biermarkt krabbelt op na coronacrisis

DEN HAAG –De totale bierverkopen zijn in het eerste kwartaal van 2022 weer terug op het niveau van het eerste kwartaal van het pre-coronajaar 2019. In de horeca is dat echter nog niet het geval. Daar liggen de verkopen nog steeds onder het niveau van 2019.

Lisa van der Linden |

“Het consumentenvertrouwen bevindt zich op een dieptepunt, er zijn grote personeelstekorten in de horeca, de prijzen van grondstoffen stijgen en de inflatie blijft hoog”, dat meldt Nederlandse Brouwers De biersector zit om die reden niet te wachten op een belasting- of accijnsverhoging. Directeur Nederlandse Brouwers Lucie Wigboldus: “Als we naar de onderliggende cijfers over het eerste kwartaal kijken dan zien we nog steeds de impact van alle COVID-19 maatregelen. In januari, toen nog diverse strenge coronamaatregelen van toepassing waren, bleef de bierverkoop aan de horeca nog fors achter. De cijfers laten zien hoezeer de horeca door alle maatregelen is getroffen. In februari en maart, toen de horeca weer volop open mocht, nam de bierverkoop in de horeca sterk toe. Mede ook onder invloed van het mooie weer was de verkoop in maart 2022 aan de horeca bijna 30 procent hoger dan maart 2019. Tegelijkertijd zien we dat in de eerste maanden de thuisconsumptie hoger was en zien we die in maart weer dalen. Nederlanders drinken dus graag hun glas bier in de horeca.”

Grondstoffen
De biersector voelt dat de prijzen continu stijgen, onder andere door de oorlog in Oekraïne. “Het laatste waar we onder de huidige omstandigheden op zitten te wachten, is dat prijzen nog eens verder verhoogd worden door overheidsmaatregelen. Zo wordt de prijs van alcoholvrij bier volgend jaar verhoogd doordat het kabinet de verbruiksbelasting gaat verdubbelen. Een zeer slechte ontwikkeling omdat juist alcoholvrij bier een belangrijk instrument is in het kader van verantwoorde alcoholconsumptie. Door de belasting op alcoholvrij bier fors te verhogen, ondermijnt de overheid haar eigen beleid om alcoholmisbruik tegen te gaan. Gelukkig heeft staatssecretaris Van Ooijen toegezegd om te kijken of dit in het jaar daarop kan worden teruggedraaid. In 2024 ligt een verhoging van de accijns op bier in het verschiet doordat dan het systeem verandert voor de berekening van accijns op bier. Per saldo leidt dit tot een accijnsverhoging van 5 proces. We zitten hier niet op te wachten en al helemaal niet op nog verdere verhogingen. Het Coalitieakkoord voorziet niet in een verdere verhoging van de accijns op bier en we vertrouwen erop dat het kabinet deze afspraak nakomt”, aldus Wigboldus.

Bron: Levensmiddelenkrant/Out.of.Home Shops

 

bier.jpg