20240109_131441.jpg Inga Blokker, directeur FSIN

Achtergrond

Brunchcongres FSIN, een hele generatiekluif

AMSTERDAM - Jaarlijks houdt FSIN, Food Instituut Nederland, een brunchcongres voor haar leden en geïnteresseerden op de Horecava. Er wordt teruggekeken op het voorgaande jaar en een inkijk gegeven in het nieuwe jaar. Welke trends in 2023 zijn ingezet in de foodservicesector die we gaan terugzien in 2024? In een bomvolle zaal werden dinsdag maar liefst ruim 700 bezoekers welkom geheten door dagvoorzitter Mathilde Lubbers. Zij waren net zo benieuwd als Out.of.Home Shops.

Nanja Pol |

Generatie Z, hele epistels, niet altijd even positieve, worden over deze groep jongeren geschreven. Tijdens het FSIN brunchcongres proberen verschillende sprekers het negatieve beeld dat aan generatie Z, jongeren in de leeftijd van ruwweg 11 tot 27 jaar, kleeft, weg te nemen. Zij zijn namelijk van groot belang voor de foodservicesector, niet alleen als consument maar met name ook in de hoedanigheid als werknemer. Ze vormen een nieuwe groep instromers op de (werk)vloer van menig foodservicebedrijf; met hun eigen typerende kenmerken en gebruiksaanwijzing. De eerste spreker, Walter Seib, bestuursvoorzitter van FSIN en zelf vader van Gen-Zetters, wijst het publiek van het congres op de uitdagingen die deze horecacollega’s- en bezoekers meenemen. Veel jongeren kampen met burnoutklachten, hebben moeite met interactie, zijn of voelen zich gestrest, willen graag last minute beslissen en flexibiliteit in hun baan, en hebben vaak een korte spanningsboog. Ook zijn ze ongeduldig en tegelijkertijd ambitieus. “Maar probeer als manager of werkgever juist om te denken. Kijk en luister goed naar jongeren, daag ze uit  en maak ze onderdeel van je organisatie”, zegt Seib, die nogmaals markeert dat generatie Z een belangrijke doelgroep is. ”Onze sector is de beste want mensen blijven altijd eten en drinken.”

CHIPS lifestyle 
Inga Blokker, directeur FSIN, laat de bezoekers van het congres graag met cijfers de ontwikkelingen in de foodbranche zien. “Cijfers zijn duidingen, bieden kaders en zijn concreet. Cijfers kloppen, vind ik”, zegt Blokker. “Maar hoe gaan we ermee om? Een manier is om uit te zoomen. Kijk naar het totaalplaatje.”  Ondanks de omzetstijgingen in de foodservicebranche in 2023, is het volume onder druk komen te staan en is er een daling in de klassieke horeca te zien. Bezoekers gaan minder vaak uiteten en houden de hand op de knip. Ook laat zij met de FSIN Foodshopper Monitor 2024 zien dat de groeiende generatie Z meer besteedt dan de krimpende groep babyboomers. Zij geven dus een wezenlijke impuls aan de foodsector.  “Als je kijkt naar de ‘foodsnelweg’ zie je een groei in aanwas van jongeren”, aldus Blokker. Zij licht deze visie toe met de introductie van het CHIPS lifestyle-model van de monitor. Chips is een acroniem van Convienience (gemak), Health (gezondheid), Indulgence (genotzucht), Price (prijs) en Sustainability (duurzaamheid) en duidt de levensstijl van consumenten, van de gemaksgeneratie Gen Z of de Millenials. Die vormen nu bijna 40% van de volwassenen en in 2030 groeit dat percentage tot over de helft. Hun manier van leven in gejaagdheid en stress zorgt voor een grotere besteding in gemakseten en genieten buiten de deur dan die van Generatie X en Babyboomers.

"De nieuwe generatie is niet bezig met jullie merk maar zien zichzelf als merk"
20240109_124025.jpg

Prognoses
“We zijn voorzichtig met prognoses”, zegt de FSIN-directeur. “We verwachten een groei in omzet bij tankshops, hotels en de leisure- en toerismebranche. De koopkracht groeit, er komt meer ruimte in de portemonnee. Ook groeit het consumentenvertrouwen ook al is die nog steeds negatief te noemen.” Blokker nuanceert deze positieve geluiden: “Vorig jaar kampte onze vermoeide sector met crises en problemen die we nog niet te boven zijn”.

Patatgeneratie matcht met gemaksgeneratie
In een interview van de dagvoorzitter met Riad Farhat van 3WO Horecagroep wordt eveneens het belang van inzicht in Generatie Z getoond. “Ik ben van de patatgeneratie die zich roemt om het lui zijn”, zegt Farhat. Zijn staat van dienst laat echter zien dat hij verre van lui is. In het Amsterdamse 29 zaken nu en twee in het verschiet in Leiden en Utrecht zijn het bewijs. Hij heeft veel op met de generatie met wie hij veel te maken heeft in zijn bars, cafés en restaurants. Hij vindt jongeren duidelijk, ze willen veel zien en doen, weten veel en willen hun eigen werktijd bepalen. Ook hij zegt: ”We kunnen van ze leren. Probeer terug te kijken naar toen je zelf jong was. Pas je ook aan hen aan, niet alleen andersom”. Zelf klom hij op van werknemer tot ondernemer en ziet zijn ijver terug in veel van zijn medewerkers. Sommigen van hen geven aan ook een eigen zaak te willen. Farhat geeft ze die kans door een partnerschap in een nieuw bedrijf aan te gaan. “Maar dat betekent, ook voor de managers, dat ze vanachter hun laptop vandaan moeten komen en mee moeten werken op de vloer”, zegt hij. “Mijn boodschap? Motiveer je personeel om uit te vliegen, verjong je team, daarmee verjong je jezelf.” Zijn tip aan de leveranciers in de zaal: “De nieuwe generatie is niet bezig met jullie merk maar zien zichzelf als merk. Lift dus mee op het merk van je afnemer.”

‘Aan Z’
Keynote-spreker en Millenial Thalita Muusse sluit de rij met een boeiend betoog. Zij was ooit de jongste in de Raad van Toezicht van het MVO en zegt: “Zet jongeren aan de knoppen. Geef ze meer zeggenschap in je organisatie. Zij zijn ‘aan Z’. Luister naar ze en zoek de verbinding. Wees nieuwsgierig naar elkaar. Alle generaties, van babyboomers tot gemaksgeneratie, zijn tijdskinderen met hun eigen normen en waarden.” Haar metafoor is de schoorsteen in het havengebied waar haar vader vroeger werkte. “Kijk, de schoorsteen rookt, dat betekent dat de economie op volle toeren draait, zegt hij. En ik? Ik zie C02-uitstoot.”

De lunch na het congres werd verzorgd door leden van FSIN. Op de foodcourt konden bezoekers van alle generaties genieten van hapjes en de 'food for thought' van de sprekers op zich laten inwerken.

Bron: Out.of.Home Shops