Fabrikanten

Convenant Voedingsmiddelensector richt Local Expert Network op

DEN HAAG – Om gepaste zorgvuldigheid op het gebied van rechten van werknemers in de internationale voedingsmiddelensector te kunnen waarborgen heeft het MVO-Convenant Voedingsmiddelensector een eigen Local Expert Network opgericht. Het komt erop neer dat wereldwijd professionals worden opgeleid die zich specialiseren in mensenrechten voor de agrofoodsector. Bedrijven kunnen aldus gebruikmaken van lokale kennis en krijgen meer zicht op hun internationale ketens.

Renée Salome |

Concreet worden 80 tot 90 risicobeoordelingsexperts opgeleid en die komen uit landen in Afrika, het Midden-Oosten, Azië en Latijns-Amerika. Het zullen in elk geval landen zijn van waaruit Nederlandse bedrijven veel importeren. De risicobeoordelingsexperts verzamelen vervolgens gegevens over de risico’s die het meest voorkomen. Deze worden opgenomen in een database, die kan worden geraadpleegd door alle partijen die zijn aangesloten bij het convenant. Dat zijn brancheverenigingen als CBL en FNLI, vakbonden als FNV en CNV, ngo’s en de overheid. De opleiding van de risicobeoordelingsexperts wordt verzorgd door de maatschappelijke organisaties die hieronder vallen en zullen vanaf juni van start gaan.

Misstanden
Eva Smulders van CNV Internationaal: “Er vinden helaas nog steeds veel misstanden plaats op het gebied van mensenrechten in de voedingsmiddelensector. Door lokale professionals te trainen kunnen we niet alleen het lokale bewustzijn over mensenrechten vergroten, maar misstanden ook sneller en makkelijker aanpakken. Dit levert niet alleen voordelen op voor de mensen aan het begin van de keten, maar ook voor bedrijven die zo een beter beeld krijgen van mogelijke risico’s.”

Bron: Levensmiddelenkrant / Out.of.Home Shops

uganda-g998bf3344_1920.jpg