beer-tap-2435408.jpg

Slijterijen

Craftbrouwers krijgen toegang tot hervulbare flessen en fusten

DEN HAAG – Brancheverenigingen Nederlandse Brouwers en Craft zijn samen opgetrokken om ook kleinere brouwers gebruik te kunnen laten maken van duurzamere verpakkingsmogelijkheden. Craftbrouwers kunnen nu deelnemen aan het statiegeldsysteem van de Bruine Nederlandse Retourfles en aan een gezamenlijke fustenpool voor de horeca.

Redactie |

Met bierflesjes, fusten, kratten en pallets maken bierbrouwers al veel gebruik van hervulbare verpakkingen, laat duurzaamheidmanager bij Nederlandse Brouwers Eric Veldwiesch weten. Zo wordt dezelfde fles gemiddeld 20 keer hervuld en dezelfde fust gemiddeld 100 keer. Veldwiesch stelt dat de brouwers wereldwijd tot een van de koplopers op het gebied van hergebruik  van consumentenverpakkingen horen. Dat gold tenminste voor de grote brouwers. De honderden craftbrouwers die Nederland de laatste jaren rijk is geworden namen vanwege hun omvang geen deel aan deze duurzame verpakkingsopties. Daar is met twee ‘sectorplossingen’ verandering in gekomen. 

Zonder investering

De eerste oplossing is het absorptiemodel voor statiegeldflessen. De Bruine Nederlandse Retourfles (BNR), waarvan er jaarlijks circa 1 miljard door grote brouwers in de markt worden gezet, is nu ook beschikbaar voor craftbrouwerijen. De kleine brouwerijen hoeven hiervoor geen investeringen te doen in retour- en spoelfaciliteiten, maar kopen de flessen simpelweg in en zetten hem op de markt. Na inlevering van de fles komt deze weer terecht bij een brouwer met spoelfaciliteit, die de fles zelf weer vult en in de markt zet. Veldwiesch: “Hierdoor maken we als sector slim gebruik van de al aanwezige capaciteit en optimaliseren we de duurzaamheid van het totaalsysteem. Naar verwachting kunnen hierdoor op jaarbasis tussen de 20 en 50 miljoen flessen meer worden hergebruikt dan nu het geval is.” Nederlandse Brouwers, dat licentiebeheerder van de bruine retourflessen is, voert inmiddels gesprekken met craftbrouwers die geïnteresseerd zijn in deelname aan dit systeem. 

Kegs United

De tweede oplossing betreft deelname aan een gezamenlijke fustenpool voor de horeca onder de naam Kegs United. Een centraal aangestuurde not-for profit-organisatie optimaliseert de hoeveelheid gebruikte fusten en de tijd tussen de verschillende afvullingen ervan. Craftbrouwers hoeven hierdoor niet langer gebruik te maken van eenmalige plastic fusten of een inefficientere, tragere individuele fustenpool, zegt directeur bij Kegs United Christaan Hamminga. Ook hoeven craftbrouwers door slim gebruik te maken van de reeds bestaande capaciteit geen onnodige investeringen te doen. Dit initiatief gaat komende zomer met 15 deelnemende craftbrouwerijen van start. Mocht het een succes worden, dan zal de pool voor meer deelnemers worden opengesteld. Beide sectoroplossing zijn mede tot stand gekomen door een bijdrage uit de subsidie ‘Circulaire Ketenprojecten’ van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. 

Bron: Out.of.Home Shops