bartender-5384789_1920.jpg

Gemeente Gouda en horeca tekenen nieuw convenant

GOUDA – De gemeente Gouda en Koninklijke Horeca Nederland (afdeling Gouda) hebben in een horecaconvenant nieuwe afspraken bevestigd. Horecaondernemers en de gemeente willen hiermee een gezamenlijke bijdrage leveren aan een levendige en veilige stad met een prettig woon-leefklimaat voor de bewoners. Dit meldt de gemeente op haar website.

Redactie |

In het vorige convenant uit 2013 stonden veiligheid en sluitingstijden centraal. “Uiteraard is veiligheid ook in dit nieuwe convenant een belangrijk hoofdstuk”, zegt Pieter Verhoeve, als burgemeester verantwoordelijk voor openbare orde en veiligheid. “Samen met ondernemers, hulpdiensten en andere partners staan we voor een veilige horeca. Dat betekent onder meer rekening houden met geluidsnormen, brandveiligheid, verkeerscirculatie, alcoholmatiging en het tegengaan van drugs en wapens. Ook de weerbaarheid van horecaondernemers tegen ondermijnende activiteiten, zoals witwassen, is expliciet onderdeel van een veilige Goudse horeca”.

Sociale veiligheid
De horecaondernemers geven in het convenant extra aandacht aan hun toelatingsbeleid. Discriminatie op welke grond dan ook is niet toegestaan. Sociale veiligheid in de zaak staat bij de ondernemers voorop en kwetsbare groepen als jonge vrouwen staan in het vizier.

Ondernemersvrijheid
Horecaondernemer Lennart van Gastel voerde namens de Goudse afdeling van Koninklijke Horeca Nederland (KHN) de gesprekken met de gemeente. “Het is een lange weg geweest om te komen tot dit convenant, maar we zijn blij met het eindresultaat. Het doet recht aan de beweging die we als horeca hebben ingezet richting duurzaamheid en borgt tegelijkertijd onze ondernemersvrijheid”, aldus Van Gastel, wiens voorzittersrol bij KHN-Gouda inmiddels is overgenomen door Boele Sluijter.

Duurzaamheid 
Nieuw in het ondertekende convenant zijn afspraken op het gebied van inclusieve gastvrijheid en duurzaamheid. Zo verbindt de Goudse horeca zich aan stappen om de duurzaamheid te vergroten; zoals het per 1 september 2024 stoppen met gasgestookte terrasheaters, het zoveel mogelijk scheiden van afval, het bundelen van toeleveringen, en een gezonder voedselaanbod.

Koplopersregeling
De gemeente wil initiatiefrijke horecaondernemers die verder willen verduurzamen bovendien belonen met de introductie van een subsidieregeling. Te denken valt aan het afschaffen van elektrische heaters om over te stappen op een alternatief, zoals elektrisch oplaadbare stoelkussens. Voor zover bekend is Gouda de eerste gemeente die ontmoediging van het één en stimulans van het ander op deze manier combineert in een koplopersregeling. 

Gastvrijheid
Inclusieve gastvrijheid is ook een apart punt in het convenant. “Waarbij inclusief in dit geval gastvrijheid voor iedereen betekent, dus bijvoorbeeld óók voor mensen met een beperking”, zegt wethouder Thierry van Vugt (onder meer Binnenstad). “Daarbij denken we concreet aan horecazaken die hun (rolstoeltoegankelijke) toiletvoorzieningen aanmelden via de HogeNood-app; maar ook aan horecaondernemers die bij de inrichting van hun zaak rekening houden met toegankelijkheid. Daarvoor kunnen ze de gratis zelfscan van Bureau Ongehinderd gebruiken, of advies inwinnen bij de Goudse Adviesraad voor mensen met een Beperking (GAB)”.

Stevige ambities
Wethouder Van Vugt is blij met het eindresultaat dat de gemeente en de Goudse afdeling van Koninklijke Horeca Nederland samen hebben bereikt. “Mooi dat we daarbij stevige ambities op het gebied van duurzaamheid zijn overeengekomen. Een veilige, gevarieerde en levendige horeca is belangrijk voor de gastvrije en aantrekkelijke stad die we willen zijn, voor inwoners en bezoekers. Daarnaast draagt een sterke horeca bij aan de economische vitaliteit van onze binnenstad”, aldus Van Vugt.

Bron: Out.of.Home Shops